لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (8)
تالیف (3)
ترجمه (16)
تهران (18)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرآیند گسترش ناتو به شرق رهیافتی نوین از جنگ سرد: نظم پیوندی خاورمیانه و آسیای مرکزی
نويسنده:مهدی کردی - فرهیختگان دانشگاه - دیویی: 909.825 - 306 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 300000 ریال - 9 -087-235-600-978 انتخاب
2- تاریخ بلوک شرق
نويسنده:دیوید پیتروزا ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 909.82 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 22000 ریال - 3 -643-311-964 انتخاب
3- جنگ سرد
نويسنده:کرل‌براین جونز ؛ مترجم:بابک محقق - فرهنگ جاوید - دیویی: 909.825 - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 320000 ریال - 3 -00-8209-600-978 انتخاب
4- تاریخ بلوک شرق
نويسنده:دیوید پیتروزا ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 909.82 - 168 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 28000 ریال - 9 -643-311-964-978 انتخاب
5- جنگ سرد
نويسنده:بریتا بجورنلوند ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 909.8250922 - 160 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1394 - 110000 ریال - 9 -640-311-964 انتخاب
6- خبره‌جاسوس‌های جدید درون دنیای جاسوسی، از جنگ سرد تا تروریسم بین‌المللی
نويسنده:استیون گری ؛ مترجم: معاونت پژوهش و تولید علم - دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، موسسه چاپ و انتشارات - دیویی: 327.12 - 436 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 350000 ریال - 7 -59-8885-600-978 انتخاب
7- جنگ سرد
نويسنده:کرل‌براین جونز ؛ مترجم:بابک محقق - فرهنگ جاوید - دیویی: 909.825 - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 550000 ریال - 3 -00-8209-600-978 انتخاب
8- تاریخ بلوک شرق
نويسنده:دیوید پیتروزا ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 909.82 - 168 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1392 - 95000 ریال - 9 -643-311-964-978 انتخاب
9- The end of history and the last man
نويسنده:Francis Fukuyama - جنگل - دیویی: 901 - 464 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 220000 ریال - انتخاب
10- جنگ سرد
نويسنده:بریتا بجورنلوند ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 909.8250922 - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 160000 ریال - 9 -640-311-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2