لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (4)
تالیف (26)
ترجمه (9)
تهران (28)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حقوقی‌سازی سیاست: تحلیل عملکرد دولت و وقایع سیاسی روز از دیدگاه حقوق عمومی
نويسنده:علی‌اکبر گرجی‌ازندریانی ؛ ويراستار:علی رنجبر - خرسندی - دیویی: 342 - 1234 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1395 - 850000 ریال - 5 -531-114-600-978 انتخاب
2- سرنوشت ملت‌ها در راستای مسئولیت حمایت
نويسنده:فاطمه جعفری - شهبازی - دیویی: 341.26 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 140000 ریال - 0 -85-8155-600-978 انتخاب
3- تحولات حق تعیین سرنوشت درحقوق بین‌الملل (با تاکید بر تحولات حق تعیین سرنوشت در نظام بین‌الملل و خاورمیانه)
نويسنده:محمد ارجمندی - آفرینش ادب - دیویی: 341.26 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 300000 ریال - 7 -20-6557-622-978 انتخاب
4- قدرت موسس: حاکمیت یا سیاست
نويسنده:فاطمه صادقی‌گیوی - نگاه معاصر - دیویی: 320.15 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 130000 ریال - 7 -05-6189-622-978 انتخاب
5- حاکمیت و آزادی: درس‌هایی در زمینه فلسفه سیاسی مدرن
نويسنده:رامین جهانبگلو - نشر نی - دیویی: 320.011 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 20000 ریال - 1 -714-312-964 انتخاب
6- سیطره آمریکا بر سازمان ملل
نويسنده:فیلیس بنیس ؛ مترجم:احمد تدین - همشهری - دیویی: 341.231 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 12000 ریال - 964-6274-03-X انتخاب
7- حقوق بشر و حاکمیت دولت‌ها بعد از جنگ سرد
نويسنده:علی وردیانی ؛ نويسنده:علی اسمعیلی - دیباگران ‌تهران - دیویی: 341.584 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 220000 ریال - 1 -228-218-622-978 انتخاب
8- حاکمیت ملی
نويسنده:علی نادرزاده - صالحیان - دیویی: 320.15 - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 2 -62-6185-622-978 انتخاب
9- جهانی شدن و حاکمیت دولتی
نويسنده:جان‌ا. اگنیو ؛ مترجم:محسن رستمی ؛ مترجم:سجاد کریمی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 320.15 - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 450000 ریال - 9 -41-6350-622-978 انتخاب
10- تحولات حاکمیت در دوره مدرنیسم و پست‌مدرنیسم
نويسنده:علی اکبری - خرسندی - دیویی: 320.15 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 9 -856-114-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4