لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (17)
تالیف (5)
ترجمه (30)
تهران (33)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (35)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گوسفندی که خوابش نمی‌برد
نويسنده:کریستین بیگل ؛ نويسنده:اروه لوگوف ؛ مترجم:طناز یعقوبی - یزدا - دیویی: 894.3533 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 0 -550-165-600-978 انتخاب
2- سه کیسه پشم به جای پول
نويسنده:نانسی شو ؛ مترجم:سودابه فرخنده ؛ ويراستار:محبوبه کرمی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 305.23 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 125000 ریال - 5 -0430-08-600-978 انتخاب
3- گوسفندی که خوابش نمی‌برد
نويسنده:کریستین بیگل ؛ نويسنده:اروه لوگوف ؛ مترجم:طناز یعقوبی - یزدا - دیویی: 894.3533 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 150000 ریال - 0 -550-165-600-978 انتخاب
4- بزرگ که شم می‌خوام سرآشپز بشم!
نويسنده:کارلوتا دی‌ملاس ؛ مترجم:شیرین سلطانی ؛ تصويرگر:آنا سیمئونه - مرغابی - دیویی: 853.914 - 52 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 130000 ریال - 1 -00-6409-622-978 انتخاب
5- یک دو سه بع بع بع
نويسنده:لیلا علیقلی‌زاده ؛ تصويرگر:زهرا شیخ - سرو یاسین - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 12000 ریال - 8 -45-5851-600-978 انتخاب
6- گوسفندی که خوابش نمی‌برد
نويسنده:کریستین بیگل ؛ نويسنده:اروه لوگوف ؛ مترجم:طناز یعقوبی - یزدا - دیویی: 894.3533 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 150000 ریال - 0 -550-165-600-978 انتخاب
7- ترس فرفری از گم‌شدن مامانش
نويسنده:اینگرام. مایر ؛ مترجم:صبا رفیع ؛ تصويرگر:جنیفر کندون - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 50000 ریال - 4 -434-389-964-978 انتخاب
8- بارتی و سس کچاپ
نويسنده:سالی چمبرز ؛ مترجم:نسیم‌السادات هاشمی ؛ ويراستار:پیمان پورشکیبایی - رهی - دیویی: 813 - 30 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 250000 ریال - 8 -70-7299-600-978 انتخاب
9- گوسفندی که می‌خواست بزرگ باشد، خیلی بزرگ
نويسنده:ژوزف تئوبالد ؛ مترجم:نورا حق‌پرست - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 813 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 110000 ریال - 0 -060-391-964-978 انتخاب
10- شلی، گوسفند پشمالو
نويسنده: کنیستر ؛ مترجم:حسام سبحانی‌طهرانی ؛ مترجم:ماندانا نارنجی‌ها - مبتکران - دیویی: 833 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 60000 ریال - 3 -1455-07-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4