لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جنبش ضد امپریالیستی خلق چین سال 1900 (جنبش پیی هوتایان)
نويسنده: گروه بررسی تاریخ چین ؛ مترجم:جمشید نوائی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 951.050924 - 126 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
2- جنبش ضد امپریالیستی خلق چین سال 1900 (جنبش ییی هوتویان)
نويسنده: گروه بررسی تاریخ چین ؛ مترجم:جمشید نوائی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 951.050924 - 126 صفحه - چاپ 1 سال 1360 - انتخاب
3- مادام مائو
نويسنده:آنچی مین ؛ مترجم:زهره فتوحی ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی - اوحدی - دیویی: 951.050924 - 436 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 19500 ریال - 964-6376-72-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1