لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (30)
تالیف (1)
ترجمه (38)
تهران (38)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (39) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عطر سنبل، عطر کاج
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:محمد سلیمانی‌نیا - قصه - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1385 - 3300 نسخه - 20000 ریال - 7 -62-5776-964 انتخاب
2- عشق طنز، مشق طنز: خاطره دوران بلوغ یک ایرانی در آمریکا
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:جبرائیل نعمت‌زاده - هاشمی - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2200 نسخه - 120000 ریال - 8 -27-7199-964-978 انتخاب
3- بدون لهجه خندیدن
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:آرمانوش باباخانیانس - جمهوری - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 5100 نسخه - 32000 ریال - 5 -09-5687-600-978 انتخاب
4- عطر سنبل، عطر کاج
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:محمد سلیمانی‌نیا - قصه - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1387 - 5500 نسخه - 25000 ریال - 7 -62-5776-964 انتخاب
5- عشق طنز، مشق طنز: خاطره دوران بلوغ یک ایرانی در آمریکا
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:جبرائیل نعمت‌زاده - هاشمی - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2200 نسخه - 70000 ریال - 8 -27-7199-964-978 انتخاب
6- عطر سنبل، عطر کاج
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:محمد سلیمانی‌نیا - قصه - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 7 -62-5776-964 انتخاب
7- عطر سنبل، عطر کاج
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:محمد سلیمانی‌نیا - قصه - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 7 -62-5776-964 انتخاب
8- رمز موفقیت ایرانیان در آمریکا
نويسنده:فرشته امین ؛ مترجم:حمید شفیع‌پور - هادیان،راه‌گشایی خلاق - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 4 -5-90795-964-978 انتخاب
9- موجی از خزر: سرگذشت یک مهاجر
نويسنده:محمدعلی صالحی ؛ ويراستار:علیرضا علینژاد - ورسه - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 6 -47-7060-600-978 انتخاب
10- خنده‌ی لهجه‌ندار
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:ناتالی چوبینه - حوض نقره - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 5 -94-5270-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4