لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (15)
تالیف (33)
ترجمه (1)
تهران (33)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (34) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اطلس مقادیر رنگ
طراح:ارسلان عبدالرحمان - صانعی شهمیرزادی - دیویی: 686.23042 - 102 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 6 -22-7420-964 انتخاب
2- نوآوری در فرآیند چاپ افست
نويسنده:مجید پرهیزگار ؛ نويسنده:محمدحسین افشار - شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر - دیویی: 686.2315 - 220 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 6 -27-5435-600-978 انتخاب
3- تحلیل و آنالیز فرآیندهای چاپ (افست)
نويسنده:امیررسول فرشی‌فرید - بازدید - دیویی: 686.2315 - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300 نسخه - 350000 ریال - 9 -6-95607-600-978 انتخاب
4- چاپ افست از مجموعه کتاب‌های صنعت چاپ
نويسنده:داود لطفی ؛ ويراستار:داود خلفازاده - آذر پویا - دیویی: 686.2 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 320000 ریال - 0 -03-6094-622-978 انتخاب
5- طیف: راهنمای رنگ چاپ افست
تهيه و تنظيم:مهدی رضایی - رضایی ‌مهدی - دیویی: 686.23042 - 108 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 9 -2403-06-964 انتخاب
6- "کنترل فرآیند چاپ": استانداردهای مهارتی شاخه کاردانش زمینه خدمات گروه فرهنگ و هنر
تهيه كننده: اداره‌برنامه‌ریزی‌درسی‌گروه‌برنامه‌ریزی‌درسی‌کاردا ؛ زيرنظر:حمیدرضا بهروان ؛ تدوين:حسین شیخی - نشر آن - دیویی: 373.55 - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 3 -16-7211-964 انتخاب
7- مبانی نشر کتاب
نويسنده:عبدالحسین آذرنگ - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 070.5 - 370 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1395 - 500 نسخه - 180000 ریال - 5 -0056-02-600-978 انتخاب
8- طیف: راهنمای رنگ چاپ افست
نويسنده:مهدی رضایی - پویانما - دیویی: 686.23042 - 108 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 3000 نسخه - 250000 ریال - 1 -2-92477-600-978 انتخاب
9- صنعت چاپ
ويراستار:هوشنگ دانشور - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان جغرافیایی - دیویی: 686.2 - 404 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 2 -12-6383-964 انتخاب
10- چاپ
نويسنده:علی شریفی ؛ ويراستار:اسماعیل حسنعلی‌زاده - موسسه شقایق روستا - دیویی: 070.5 - 114 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2500 نسخه - 13500 ریال - 6 -90-7088-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4