لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (15)
تالیف (32)
ترجمه (1)
تهران (33)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طیف: راهنمای رنگ چاپ افست
نويسنده:مهدی رضایی - پویانما - 108 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 3000 نسخه - 250000 ریال - 1 -2-92477-600-978 انتخاب
2- راهنمای جیبی نشر
نويسنده:مازیار تهرانی ؛ ويراستار:داوود صنایعی - آینده - 24 صفحه - جیبی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 1500 ریال - 5 -1-92227-964 انتخاب
3- طیف: راهنمای رنگ چاپ افست
تهيه و تنظيم:مهدی رضایی ؛ گرافيست:ابراهیم حقیقی - پویانما - 108 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 1 -2-92477-600-978 انتخاب
4- اطلس مقادیر رنگ
طراح:ارسلان عبدالرحمان - صانعی شهمیرزادی - 102 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 6 -22-7420-964 انتخاب
5- مبانی نشر کتاب
نويسنده:عبدالحسین آذرنگ - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 1000 نسخه - 13500 ریال - 1 -616-459-964 انتخاب
6- نقش فناوری اتوماسیون در سرعت و کیفیت تولیدات چاپی
نويسنده:اعظم گرامی‌فاتح - سردار - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 0 -7-95900-600-978 انتخاب
7- طیف: راهنمای رنگ چاپ افست
تهيه و تنظيم:مهدی رضایی - پویانما - 108 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1500 نسخه - 100000 ریال - 1 -2-92477-600-978 انتخاب
8- نگرشی بر کلیات صنعت چاپ: برای مورخان، محققان، مولفان، ناشران، طراحان، اساتید و دانشجویان ...
گردآورنده:محسن مشهوری ؛ ويراستار:فهیمه محبی‌زنگنه - نشر پیکان - 364 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 29000 ریال - 2 -144-328-964 انتخاب
9- مبانی نشر کتاب
نويسنده:عبدالحسین آذرنگ - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 370 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1395 - 500 نسخه - 180000 ریال - 5 -0056-02-600-978 انتخاب
10- چاپ
نويسنده:علی شریفی ؛ ويراستار:اسماعیل حسنعلی‌زاده - موسسه شقایق روستا - 114 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2500 نسخه - 13500 ریال - 6 -90-7088-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4