لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (15)
تالیف (32)
ترجمه (1)
تهران (33)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبانی نشر کتاب
نويسنده:عبدالحسین آذرنگ - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 1000 نسخه - 13500 ریال - 1 -616-459-964 انتخاب
2- مبانی نشر کتاب
نويسنده:عبدالحسین آذرنگ - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 370 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1395 - 500 نسخه - 180000 ریال - 5 -0056-02-600-978 انتخاب
3- چاپ افست
نويسنده:روح‌الله محمدی - آپار - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 3 -01-7713-600-978 انتخاب
4- از چاپخانه تا کتابخانه: مراحل کتاب‌نویسی، چاپ سپاری، کتابداری و کتابخوانی
نويسنده:قاسم صافی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 306 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 2000 نسخه - 13000 ریال - 5 -4085-03-964 انتخاب
5- طیف: راهنمای رنگ چاپ افست
نويسنده:مهدی رضایی - پویانما - 108 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 1 -2-92477-600-978 انتخاب
6- راهنمای جیبی نشر
نويسنده:مازیار تهرانی ؛ ويراستار:داوود صنایعی - آینده - 24 صفحه - جیبی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 1500 ریال - 5 -1-92227-964 انتخاب
7- "کنترل فرآیند چاپ": استانداردهای مهارتی شاخه کاردانش زمینه خدمات گروه فرهنگ و هنر
تهيه كننده: اداره‌برنامه‌ریزی‌درسی‌گروه‌برنامه‌ریزی‌درسی‌کاردا ؛ زيرنظر:حمیدرضا بهروان ؛ تدوين:حسین شیخی - نشر آن - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 3 -16-7211-964 انتخاب
8- طیف: راهنمای رنگ چاپ افست
تهيه و تنظيم:مهدی رضایی - رضایی ‌مهدی - 108 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 9 -2403-06-964 انتخاب
9- مبانی نشر کتاب
نويسنده:عبدالحسین آذرنگ - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 358 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1397 - 300 نسخه - 220000 ریال - 5 -0056-02-600-978 انتخاب
10- کلیات چاپ
نويسنده:محمد عطایی‌فرد - جاویدان - 206 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 1000 نسخه - 11000 ریال - 6 -076-332-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4