لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (15)
تالیف (34)
ترجمه (1)
تهران (34)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طیف: راهنمای رنگ چاپ افست
نويسنده:مهدی رضایی - پویانما - دیویی: 686.23042 - 108 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 3000 نسخه - 250000 ریال - 1 -2-92477-600-978 انتخاب
2- "کنترل فرآیند چاپ": استانداردهای مهارتی شاخه کاردانش زمینه خدمات گروه فرهنگ و هنر
تهيه كننده: اداره‌برنامه‌ریزی‌درسی‌گروه‌برنامه‌ریزی‌درسی‌کاردا ؛ زيرنظر:حمیدرضا بهروان ؛ تدوين:حسین شیخی - نشر آن - دیویی: 373.55 - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 3 -16-7211-964 انتخاب
3- کلیات چاپ
نويسنده:محمد عطایی‌فرد - جاویدان - دیویی: 760 - 206 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 1000 نسخه - 11000 ریال - 6 -076-332-964 انتخاب
4- صنعت چاپ
ويراستار:هوشنگ دانشور - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان جغرافیایی - دیویی: 686.2 - 404 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 2 -12-6383-964 انتخاب
5- قدم به قدم با کتاب
نويسنده:مازیار تهرانی - ادب و دانش - دیویی: 070.5 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5000 نسخه - 1000 ریال - 5 -2-92363-964 انتخاب
6- آشنایی با مبانی چاپ و نشر
نويسنده:فهیمه باب‌الحوائجی ؛ ويراستار:شهناز خانلو - موسسه ‌فرهنگی ‌تکوک ‌زرین - دیویی: 070.5 - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 13500 ریال - 6 -6-94061-964 انتخاب
7- مبانی نشر کتاب
نويسنده:عبدالحسین آذرنگ - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 070.5 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 1000 نسخه - 13500 ریال - 1 -616-459-964 انتخاب
8- طیف: راهنمای رنگ چاپ افست
تهيه و تنظيم:مهدی رضایی - پویانما - دیویی: 686.23042 - 108 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 1 -2-92477-600-978 انتخاب
9- چاپ
نويسنده:علی شریفی ؛ ويراستار:اسماعیل حسنعلی‌زاده - موسسه شقایق روستا - دیویی: 070.5 - 114 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2500 نسخه - 13500 ریال - 6 -90-7088-964 انتخاب
10- مبانی نشر کتاب
نويسنده:عبدالحسین آذرنگ - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 070.5 - 358 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1397 - 300 نسخه - 220000 ریال - 5 -0056-02-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4