لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (15)
تالیف (32)
ترجمه (1)
تهران (33)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبانی نشر کتاب
نويسنده:عبدالحسین آذرنگ - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 370 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1395 - 500 نسخه - 180000 ریال - 5 -0056-02-600-978 انتخاب
2- چاپ
نويسنده:علی شریفی ؛ ويراستار:اسماعیل حسنعلی‌زاده - موسسه شقایق روستا - 110 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2500 نسخه - 12500 ریال - 964-7492-26-X انتخاب
3- آشنایی با مبانی چاپ و نشر
نويسنده:فهیمه باب‌الحوائجی ؛ ويراستار:شهناز خانلو - موسسه ‌فرهنگی ‌تکوک ‌زرین - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 13500 ریال - 6 -6-94061-964 انتخاب
4- بررسی تاثیرات پیگمنت در مرکب چاپ افست
نويسنده:اعظم گرامی‌فاتح - سردار - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -8-95900-600-978 انتخاب
5- مبانی نشر کتاب
نويسنده:عبدالحسین آذرنگ - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 1000 نسخه - 13500 ریال - 1 -616-459-964 انتخاب
6- طیف: راهنمای رنگ چاپ افست
تهيه و تنظيم:مهدی رضایی - رضایی ‌مهدی - 108 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 9 -2403-06-964 انتخاب
7- "کنترل فرآیند چاپ": استانداردهای مهارتی شاخه کاردانش زمینه خدمات گروه فرهنگ و هنر
تهيه كننده: اداره‌برنامه‌ریزی‌درسی‌گروه‌برنامه‌ریزی‌درسی‌کاردا ؛ زيرنظر:حمیدرضا بهروان ؛ تدوين:حسین شیخی - نشر آن - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 3 -16-7211-964 انتخاب
8- تحلیل و آنالیز فرآیندهای چاپ (افست)
نويسنده:امیررسول فرشی‌فرید - بازدید - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300 نسخه - 350000 ریال - 9 -6-95607-600-978 انتخاب
9- طیف: راهنمای رنگ چاپ افست
نويسنده:مهدی رضایی - پویانما - 108 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 3000 نسخه - 250000 ریال - 1 -2-92477-600-978 انتخاب
10- طیف: راهنمای رنگ چاپ افست
تهيه و تنظيم:مهدی رضایی - پویانما - 108 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1500 نسخه - 100000 ریال - 1 -2-92477-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4