لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (38)
تالیف (6)
ترجمه (57)
تهران (57)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (63) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هزار و یک نکته مردونه (هر آنچه که زنان نیاز دارند که راجع به مردان بدانند)
نويسنده:شهرام چتروزتاجانی - خردآذین - دیویی: 646.78 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 90000 ریال - 1 -63-5171-600-978 انتخاب
2- پدران غایب
نويسنده:گی کورنو ؛ مترجم:فرشید قهرمانی - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 306.8742 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 9 -27-6268-600-978 انتخاب
3- رازهایی در مورد مردان که هر زنی باید بداند
نويسنده:باربارا دی‌انجلیس ؛ مترجم:شبنم مظفری‌راد - لیدا - دیویی: 155.632 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 8 -8-91451-600-978 انتخاب
4- پسران نوجوان: آنچه والدین و مربیان می‌توانند انجام دهند تا پسران نوجوان به مردانی برجسته تبدیل شوند
نويسنده:مایکل گوریان ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی - نقش و نگار - دیویی: 649.132 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 1100 نسخه - 45000 ریال - 964-6235-93-X انتخاب
5- حفظ اعتدال و میانه‌روی در رابطه زناشویی
نويسنده:سابرا ای براک ؛ نويسنده:جوزف اف دولی ؛ مترجم:توراندخت(مالکی) تمدن - نشر قطره - دیویی: 305.3 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 40000 ریال - 3 -671-341-964-978 انتخاب
6- رازهایی درباره مردان که هر زنی باید بداند
نويسنده:باربارا دی‌انجلیس ؛ مترجم:سمیه موحدی‌فرد - یاری‌گر - دیویی: 155.632 - 378 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 300 نسخه - 238000 ریال - 5 -8-97098-600-978 انتخاب
7- پدران غایب
نويسنده:گی کورنو ؛ مترجم:فرشید قهرمانی - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 306.8742 - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 9 -27-6268-600-978 انتخاب
8- هفت گام تا مردانگی: راهی به دنیای مردان: یک نقشه راه برای مردانی که می‌خواهند زندگی خود را غنی...
نويسنده:استیو بیدالف ؛ مترجم:علی فتحعلی‌آشتیانی - معیار علم - دیویی: 305.31 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 5 -43-5461-600-978 انتخاب
9- پسران نوجوان: آنچه والدین و مربیان می‌توانند انجام دهند تا پسران نوجوان به مردانی برجسته تبدیل شوند
نويسنده:مایکل گوریان ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی - نقش و نگار - دیویی: 649.132 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1650 نسخه - 30000 ریال - 964-6235-93-X انتخاب
10- پدران غایب
نويسنده:گی کورنو ؛ مترجم:فرشید قهرمانی - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 306.8742 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 9 -27-6268-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7