لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(502)
چاپ مجدد (429)
تالیف (384)
ترجمه (547)
تهران (761)
شهرستان (170)
كودك و نوجوان (929)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (931) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در خانه
نقاش:یاسمن اکبری ؛ نويسنده:اعظم تبرایی - نشر نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 2000 ریال - 1 -35-7766-964 انتخاب
2- کاش پول‌هایم را جمع می‌کردم!
نويسنده:جینا مایر ؛ نويسنده:مرسر مایر ؛ مترجم:سودابه فرخنده - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 305.23 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3300 نسخه - 95000 ریال - 9 -0429-08-600-978 انتخاب
3- کوچول در زمین بازی
نويسنده:نازیلا حقار - فرشتگان - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 5 -98-6647-964-978 انتخاب
4- متاسفم: یاد دادن ارزش راستگویی
نويسنده:زهرا احمدی‌بغدادآبادی ؛ تصويرگر:سیدمحمدمهدی میرصانعی - اندیشه و فرهنگ جاویدان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 2 -10-6386-600-978 انتخاب
5- یک گرفتاری دیگر
نويسنده:شینسوکه یوشی‌تاکه ؛ مترجم:رضی هیرمندی - منظومه خرد - دیویی: 305.231 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 1 -72-6475-600-978 انتخاب
6- من، آمبر براون
نويسنده:پائولا دانتسیگر ؛ مترجم:فرمهر منجزی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - دیویی: 813 - 162 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 5 -570-369-964-978 انتخاب
7- در مدرسه
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ گرافيست:علی دانشور ؛ تصويرگر:علی خوش‌جام - نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 11 سال 1397 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 5 -00-7766-964-978 انتخاب
8- من برنده شدم!
نويسنده:ایزابل عابدی ؛ مترجم:زلیخا دامک ؛ تصويرگر:سیلویو نویندورف - پیک ادبیات - دیویی: 305.23 - 12 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 9 -77-5190-600-978 انتخاب
9- کمرویی
نويسنده:اگنس دی‌بزناک ؛ نويسنده:سیلم دی‌بزناک ؛ مترجم:مینا بقائیان - کتاب تربیت - دیویی: 813 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 3 -13-8519-600-978 انتخاب
10- پرنیا نماز می‌خواند
نويسنده:مژگان مقومی ؛ تصويرگر:الهام‌سادات علویزاده - حوض نقاشی - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 20000 ریال - 7 -7-93787-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 94