لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (6)
تالیف (0)
ترجمه (7)
تهران (0)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پژوهشی در جلوه‌های هنری داستانهای قرآن
نويسنده:محمود بستانی ؛ مترجم:محمدحسین جعفرزاده ؛ ويراستار:جعفر شریعتمداری - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - دیویی: 297.156 - 532 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1371 - 2400 ریال - انتخاب
2- پژوهشی در جلوه‌های هنری داستانهای قرآن
نويسنده:محمود بستانی ؛ مترجم:موسی دانش ؛ ويراستار:جعفر شریعتمداری - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - دیویی: 297.156 - 532 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 27000 ریال - 964-444-695-X انتخاب
3- پژوهشی در جلوه‌های هنری داستانهای قرآن
نويسنده:محمود بستانی ؛ مترجم:موسی دانش ؛ ويراستار:جعفر شریعتمداری - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - دیویی: 297.156 - 584 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 30000 ریال - 8 -696-444-964 انتخاب
4- پژوهشی در جلوه‌های هنری داستانهای قرآن
نويسنده:محمود بستانی ؛ مترجم:موسی دانش ؛ ويراستار:جعفر شریعتمداری - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - دیویی: 297.156 - 584 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 11000 ریال - 0 -008-444-964 انتخاب
5- پژوهشی در جلوه‌های هنری داستانهای قرآن
نويسنده:محمود بستانی ؛ مترجم:موسی دانش ؛ ويراستار:جعفر شریعتمداری - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - دیویی: 297.156 - 584 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 50000 ریال - 6 -125-971-964-978 انتخاب
6- پژوهشی در جلوه‌های هنری داستانهای قرآن
نويسنده:محمود بستانی ؛ مترجم:موسی دانش ؛ ويراستار:جعفر شریعتمداری - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - دیویی: 297.156 - 532 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 45000 ریال - 9 -124-971-964-978 انتخاب
7- پژوهشی در جلوه‌های هنری داستانهای قرآن
نويسنده:محمود بستانی ؛ مترجم:موسی دانش ؛ ويراستار:جعفر شریعتمداری - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - دیویی: 297.156 - 532 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 11000 ریال - 2 -007-444-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1