لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (7)
تالیف (11)
ترجمه (2)
تهران (13)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ده سال تنهایی
نويسنده:محسن یحیوی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 955.0843092 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 30000 ریال - 7 -905-430-964 انتخاب
2- عبور از آخرین خاکریز (خاطرات اسیر عراقی دکتر احمد عبدالرحمن)
مترجم:محمدحسین زوارکعبه - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.08430922 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 79000 ریال - 8 -454-175-600-978 انتخاب
3- فریاد از بیداد: بررسی روایی، تحلیلی اسارت
نويسنده:سیامک عطایی ؛ تهيه و تنظيم: نمایندگی‌ولی‌فقیه‌درامورآزادگان - امید آزادگان - دیویی: 955.0843 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 6000 ریال - انتخاب
4- خمس وثلاثین
نويسنده:رمضان استادیان - تحول‌ آفرین - دیویی: 955.0843 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3 -2-93643-964 انتخاب
5- فریاد از بیداد: بررسی روایی، تحلیلی اسارت
نويسنده:سیامک عطایی ؛ تهيه و تنظيم: نمایندگی‌ولی‌فقیه‌درامورآزادگان - نمایندگی ولی فقیه در امور آزادگان، معاونت فرهنگی - دیویی: 955.0843 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 ریال - انتخاب
6- ده سال تنهایی
نويسنده:محسن یحیوی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 955.0843092 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 330000 ریال - 5 -946-430-964-978 انتخاب
7- آخرین شناسایی
نويسنده:مجید مطعیان - سوره مهر - دیویی: 955.0843 - 72 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 270 ریال - انتخاب
8- عبور از آخرین خاکریز (خاطرات اسیر عراقی دکتر احمد عبدالرحمن)
مترجم:محمدحسین زوارکعبه - سوره مهر - دیویی: 955.0843 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 32000 ریال - 7 -355-506-964-978 انتخاب
9- باغ ملکوت: خاطرات اسیر آزاد شده ایرانی
نويسنده:محمدمهدی لنگرودی - سوره مهر - دیویی: 955.08430922 - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 1520 ریال - انتخاب
10- ده سال تنهایی
نويسنده:محسن یحیوی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 955.0843092 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 13500 ریال - 7 -905-430-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2