لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (7)
تالیف (11)
ترجمه (2)
تهران (13)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عبور از آخرین خاکریز (خاطرات اسیر عراقی دکتر احمد عبدالرحمن)
مترجم:محمدحسین زوارکعبه - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.08430922 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 2500 نسخه - 79000 ریال - 8 -454-175-600-978 انتخاب
2- عبور از آخرین خاکریز (خاطرات اسیر عراقی دکتر احمد عبدالرحمن)
مترجم:محمدحسین زوارکعبه - سوره مهر - دیویی: 955.0843 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 2500 نسخه - 32000 ریال - 7 -355-506-964-978 انتخاب
3- ده سال تنهایی
نويسنده:محسن یحیوی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 955.0843092 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 1500 نسخه - 13500 ریال - 7 -905-430-964 انتخاب
4- خمس وثلاثین
نويسنده:رمضان استادیان - تحول‌ آفرین - دیویی: 955.0843 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 1000 نسخه - 3 -2-93643-964 انتخاب
5- باغ ملکوت: خاطرات اسیر آزاد شده ایرانی
نويسنده:محمدمهدی لنگرودی - سوره مهر - دیویی: 955.08430922 - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 6600 نسخه - 1520 ریال - انتخاب
6- ده سال تنهایی (خاطرات برادر آزاده مهندس سید محسن یحیوی)
نويسنده:محسن یحیوی - دفتر حفظ آثار دفاع مقدس - دیویی: 955.0843092 - 294 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1371 - 600 ریال - انتخاب
7- چشم در چشم آنان: خاطرات خواهر آزاده فاطمه ناهیدی
گردآورنده:مریم شانکی - سوره مهر - دیویی: 955.0843 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3300 نسخه - 2700 ریال - انتخاب
8- فریاد از بیداد: بررسی روایی، تحلیلی اسارت
نويسنده:سیامک عطایی ؛ تهيه و تنظيم: نمایندگی‌ولی‌فقیه‌درامورآزادگان - امید آزادگان - دیویی: 955.0843 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 3000 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
9- ده سال تنهایی
نويسنده:محسن یحیوی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 955.0843092 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 1000 نسخه - 330000 ریال - 5 -946-430-964-978 انتخاب
10- فریاد از بیداد: بررسی روایی، تحلیلی اسارت
نويسنده:سیامک عطایی ؛ تهيه و تنظيم: نمایندگی‌ولی‌فقیه‌درامورآزادگان - نمایندگی ولی فقیه در امور آزادگان، معاونت فرهنگی - دیویی: 955.0843 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2