لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (0)
تالیف (10)
ترجمه (0)
تهران (7)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حقوق و قوانین روستایی
نويسنده:سیدعارف موسوی ؛ نويسنده:مصطفی طالشی ؛ ويراستار:الناز رزندی - ستایش حقیقت،سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور - 496 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 8 -02-7056-600-978 انتخاب
2- حقوق و قوانین روستایی
نويسنده:سیدعارف موسوی ؛ نويسنده:مصطفی طالشی ؛ ويراستار:الناز رزندی - ستایش حقیقت،سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور - 556 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 195000 ریال - 1 -01-7056-600-978 انتخاب
3- حقوق دهیاری‌ها (ساختار و تشکیلات، نواقص و راهکارها)
نويسنده:فریبر صارمی‌نوری - نوید شیراز - 154 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 90000 ریال - 4 -480-192-600-978 انتخاب
4- قوانین و مقررات ده و دهیاری همراه با آیین‌نامه و تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی
تدوين: گروه مولفان - اخوان - 180 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 4 -95-8586-964-978 انتخاب
5- شورا، تقویت حضور مردم و تمرکززدایی
نويسنده:رحمت‌اله بنار - مهر برنا - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 2 -81-8192-964 انتخاب
6- منتخبی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی
تدوين:آرتیکاس اقبال ؛ تدوين:تحسین عزیزی ؛ تدوين:سیف‌اله ساعدی - زیویه - 68 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 6000 نسخه - 4 -9-93449-600-978 انتخاب
7- گذری بر قوانین و مقررات شوراهای اسلامی روستایی
نويسنده:یونس آزادی - طاهری - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200 نسخه - 150000 ریال - 6 -20-6046-622-978 انتخاب
8- قوانین و مقررات کاربردی شورا و دهیاری
نويسنده:سعیدرضا جندقیان‌بیدگلی ؛ نويسنده:نیره میرزائی - مولفین طلایی - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 300000 ریال - 2 -860-248-600-978 انتخاب
9- نظام حقوقی نمایندگی شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران
نويسنده:احسان پورمحمود ؛ نويسنده:سعید معافی ؛ نويسنده:سعید آئینه‌افروز - جاودانه،جنگل - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 7 -519-158-600-978 انتخاب
10- بررسی ظرفیت مسئولیت‌پذیری شوراهای اسلامی روستا "برگزیده هشتمین دوره جشنواره پایان‌نامه سال دانشجویی"
نويسنده:رحمت‌اله بنار - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 66 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 6000 ریال - 1 -18-8848-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1