لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (0)
تالیف (7)
ترجمه (5)
تهران (10)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- استانداردهای حسابرسی
- انجمن حسابداران خبره ایران - دیویی: 657 - 183 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1363 - 320 ریال - انتخاب
2- حسابهای تلفیقی گروه شرکتها
نويسنده:بهرام غبائی - انجمن حسابداران خبره ایران - دیویی: 657.95 - 223 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1364 - 350 ریال - انتخاب
3- مجموعه مقالات مالی و سرمایه‌گذاری
نويسنده:حسین عبده‌تبریزی ؛ ويراستار:عبدالله کوثری - پیشبرد،انجمن حسابداران خبره ایران - دیویی: 332.6 - 576 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 22000 ریال - 0 -06-6721-964 انتخاب
4- چارچوب نظری حسابداری: مجموعه مقالات
نويسنده:حسین عبده‌تبریزی - پیشبرد،انجمن حسابداران خبره ایران - دیویی: 657 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 12000 ریال - 9 -07-6721-964 انتخاب
5- مجموعه سخنرانی و مقالات همایش گزارشگری مالی، تحولات پیش‌روی
- انجمن حسابداران خبره ایران،کیومرث - دیویی: 657.3 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 25000 ریال - 4 -61-6266-964 انتخاب
6- کلیات حسابداری مدیریت
نويسنده:جانت واگر ؛ مترجم:مجید میراسکندری - کیومرث،انجمن حسابداران خبره ایران - دیویی: 658.1511 - 408 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 55000 ریال - 2 -62-6266-964 انتخاب
7- حسابداری مدیریت: ارزیابی عملکرد
نويسنده:کالین ویلکس ؛ نويسنده:لوییز برک ؛ مترجم:مجید میراسکندری - کیومرث،انجمن حسابداران خبره ایران - دیویی: 658.1511 - 536 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 75000 ریال - 4 -83-6266-964-978 انتخاب
8- گزارش حسابرس مستقل: استانداردهای حسابرسی بین‌المللی 700، 705 و 706
مترجم:امیر پوریانسب - ترمه،انجمن حسابداران خبره ایران - دیویی: 657.0218 - 84 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 25000 ریال - 6 -139-978-964-978 انتخاب
9- شرکت‌آزمایی
نويسنده:گوردون بینگ ؛ مترجم:امیر پوریانسب ؛ مترجم:مسعود غلامزاده‌لداری - ترمه،انجمن حسابداران خبره ایران - دیویی: 658.162 - 184 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 77000 ریال - 2 -236-978-964-978 انتخاب
10- گزارش توسعه پایدار جهانی
مترجم:محمدرضا مهربان‌پور - انجمن حسابداران خبره ایران،رشید - دیویی: 338.9 - 250 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 300000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2