لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(114)
چاپ مجدد (28)
تالیف (130)
ترجمه (12)
تهران (12)
شهرستان (130)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (142) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نگرش سیستمی به دین: بررسی هویت استراتژیک دین
نويسنده:عبدالحمید واسطی - موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 46000 ریال - 0 -1-91016-600-978 انتخاب
2- چهل جرعه امید (شبکه‌ای از آیات و روایات منتخب در مورد مهدویت)
مترجم:روح‌الله رضایی ؛ مترجم:عبدالحمید واسطی - موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام - 88 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 10000 نسخه - 4 -3-91016-600-978 انتخاب
3- آرام بخش دلها در مصیبت و بلاها
مترجم:عبدالحمید واسطی ؛ نويسنده:زین‌الدین‌بن‌علی شهیدثانی - موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3500 نسخه - 18000 ریال - 3 -0-91016-600-978 انتخاب
4- نگرشی دیگر به حجاب (حجاب و مدیریت احساس)
نويسنده:عبدالحمید واسطی - موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 6000 نسخه - 10000 ریال - 7 -2-91016-600-978 انتخاب
5- آرام بخش دلها در مصیبت و بلاها
نويسنده:زین‌الدین‌بن‌علی شهیدثانی ؛ مترجم:عبدالحمید واسطی - موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 4000 نسخه - 20500 ریال - 3 -0-91016-600-978 انتخاب
6- راهنمای تحقیق: با اقتباس از نگرش اسلام به علم و هستی (سطح مقدماتی)
نويسنده:عبدالحمید واسطی - موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 38000 ریال - 2 -7-91016-600-978 انتخاب
7- بیایید اینگونه قرآن بخوانیم: آداب باطنی قرآن
نويسنده:علی‌اصغر ملک‌احمدی - موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 9 -8-91016-600-978 انتخاب
8- کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به وقف
نويسنده: موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام - موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 6 -9-91016-600-978 انتخاب
9- نگرش سیستمی به دین: بررسی هویت استراتژیک دین
نويسنده:عبدالحمید واسطی - موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 3000 نسخه - 46000 ریال - 0 -1-91016-600-978 انتخاب
10- راهنمای تدریس با اقتباس از نگرش اسلام به علم و علم‌آموزی
نويسنده:عبدالحمید واسطی - موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 38000 ریال - 8 -5-91016-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15