لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (3)
تالیف (32)
ترجمه (1)
تهران (33)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هاشمی رفسنجانی: سخنرانیهای سال 1370
زيرنظر:عماد هاشمی - دفتر نشر معارف انقلاب - دیویی: 955.084092 - 820 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 0 -03-7193-964-978 انتخاب
2- هاشمی رفسنجانی: سخنرانیهای سال 1370
زيرنظر:عماد هاشمی - دفتر نشر معارف انقلاب - دیویی: 955.084092 - 762 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 8 -10-7193-964-978 انتخاب
3- هاشمی رفسنجانی: مصاحبه‌های سال 1369: به انضمام پیام‌ها و روزشمار
زيرنظر:عماد هاشمی - دفتر نشر معارف انقلاب - دیویی: 955.084 - 348 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 4 -18-7193-964-978 انتخاب
4- هاشمی رفسنجانی: مصاحبه‌های سال 1361
زيرنظر:محسن هاشمی ؛ ويراستار:قادر باستانی - دفتر نشر معارف انقلاب - دیویی: 955.084092 - 288 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 7000 نسخه - 16000 ریال - 5 -02-7193-964 انتخاب
5- هاشمی رفسنجانی: سخنرانیهای سال 1369
زيرنظر:محسن هاشمی ؛ ويراستار:قادر باستانی - دفتر نشر معارف انقلاب - دیویی: 955.084092 - 576 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 7 -17-7193-964-978 انتخاب
6- هاشمی رفسنجانی: نطقهای پیش از دستور سال 1361
زيرنظر:محسن هاشمی ؛ ويراستار:قادر باستانی - دفتر نشر معارف انقلاب - دیویی: 955.084092 - 192 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 7000 نسخه - 18000 ریال - 964-91543-7-X انتخاب
7- هاشمی رفسنجانی: مصاحبه‌های سال 1370 به انضمام پیام‌ها و روزشمار
زيرنظر:عماد هاشمی - دفتر نشر معارف انقلاب - دیویی: 955.084 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 6 -14-7193-964-978 انتخاب
8- هاشمی رفسنجانی: سخنرانیهای سال 1361
زيرنظر:محسن هاشمی ؛ ويراستار:قادر باستانی - دفتر نشر معارف انقلاب - دیویی: 955.084092 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 7000 نسخه - 20000 ریال - 5 -02-7193-964 انتخاب
9- هاشمی رفسنجانی: سخنرانیهای سال 1362
زيرنظر:محسن هاشمی ؛ ويراستار:قادر باستانی - دفتر نشر معارف انقلاب - دیویی: 955.084092 - 596 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 1 -04-7193-964 انتخاب
10- هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه: خاطرات، تصویرها، اسناد، گاه شمار
زيرنظر:محسن هاشمی - دفتر نشر معارف انقلاب - دیویی: 955.084092 - 852 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1377 - 22000 نسخه - 100000 ریال - 9 -2-91543-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4