لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (3)
تالیف (32)
ترجمه (1)
تهران (33)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کارنامه و خاطرات سال 1359: انقلاب‌ در بحران
نويسنده:اکبر هاشمی‌رفسنجانی ؛ به‌اهتمام:عباس بشیری ؛ زيرنظر:محسن هاشمی - دفتر نشر معارف انقلاب - 600 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 45000 ریال - 2 -09-7193-964 انتخاب
2- روزها و روزگاران سخت: جنگ ایران و عراق به روایت فرماندهی عالی جنگ (دفتر اول)
به‌اهتمام:عباس بشیری - دفتر نشر معارف انقلاب - 762 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 8 -23-7193-964-978 انتخاب
3- هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه: خاطرات، تصویرها، اسناد، گاه شمار
زيرنظر:محسن هاشمی - دفتر نشر معارف انقلاب - 852 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1377 - 22000 نسخه - 100000 ریال - 9 -2-91543-964 انتخاب
4- هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه: خاطرات، تصویرها، اسناد، گاه شمار
زيرنظر:محسن هاشمی - دفتر نشر معارف انقلاب - 820 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1377 - 22000 نسخه - 100000 ریال - 0 -1-91543-964 انتخاب
5- هاشمی رفسنجانی: خطبه‌های جمعه 64/6/22 - 64/1/2) 1364)
زيرنظر:محسن هاشمی ؛ ويراستار:قادر باستانی - دفتر نشر معارف انقلاب،سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی - 492 صفحه - جلد 8 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 1500 نسخه - 8000 ریال - 0 -1-91543-964 انتخاب
6- هاشمی رفسنجانی: خطبه‌های جمعه سال 1370
نويسنده:اکبر هاشمی‌رفسنجانی ؛ ويراستار:قادر باستانی - دفتر نشر معارف انقلاب - 430 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 9 -13-7193-964-978 انتخاب
7- هاشمی رفسنجانی: کارنامه و خاطرات 1360: عبور از بحران
به‌اهتمام:یاسر هاشمی ؛ ويراستار:قادر باستانی - دفتر نشر معارف انقلاب،همشهری - 612 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1378 - 10000 نسخه - 17500 ریال - 7 -3-91543-964 انتخاب
8- هاشمی رفسنجانی: سخنرانیهای سال 1362
زيرنظر:محسن هاشمی ؛ ويراستار:قادر باستانی - دفتر نشر معارف انقلاب - 596 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 1 -04-7193-964 انتخاب
9- هاشمی رفسنجانی: نطقهای پیش از دستور سال 1361
زيرنظر:محسن هاشمی ؛ ويراستار:قادر باستانی - دفتر نشر معارف انقلاب - 192 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 7000 نسخه - 18000 ریال - 964-91543-7-X انتخاب
10- هاشمی رفسنجانی: کارنامه و خاطرات 1360: عبور از بحران
به‌اهتمام:یاسر هاشمی ؛ ويراستار:قادر باستانی - دفتر نشر معارف انقلاب،همشهری - 612 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 10000 نسخه - 17500 ریال - 7 -3-91543-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4