لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (2)
تالیف (31)
ترجمه (1)
تهران (32)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هاشمی رفسنجانی: مصاحبه‌های سال 1362
زيرنظر:محسن هاشمی ؛ ويراستار:قادر باستانی - دفتر نشر معارف انقلاب - 186 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 8 -06-7193-964 انتخاب
2- هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه: خاطرات، تصویرها، اسناد، گاه شمار
زيرنظر:محسن هاشمی - دفتر نشر معارف انقلاب - 820 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1377 - 22000 نسخه - 100000 ریال - 0 -1-91543-964 انتخاب
3- هاشمی رفسنجانی: خطبه‌های جمعه 64/6/22 - 64/1/2) 1364)
زيرنظر:محسن هاشمی ؛ ويراستار:قادر باستانی - دفتر نشر معارف انقلاب،سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی - 492 صفحه - جلد 8 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 1500 نسخه - 8000 ریال - 0 -1-91543-964 انتخاب
4- آنالیز قالب‌های تزریقی به کمک کامپیوتر
نويسنده:محسن هاشمی‌رفسنجانی ؛ مترجم:عبدالنبی وحیدی - دفتر نشر معارف انقلاب - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 1500 نسخه - 11000 ریال - 2 -0-91543-964 انتخاب
5- عبور از بحران: کارنامه و خاطرات 1360 هاشمی رفسنجانی
به‌اهتمام:یاسر هاشمی ؛ ويراستار:قادر باستانی - دفتر نشر معارف انقلاب،همشهری - 612 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 10000 نسخه - 17500 ریال - 7 -3-91543-964 انتخاب
6- کارنامه و خاطرات سالهای 1357 و 1358: انقلاب و پیروزی
نويسنده:اکبر هاشمی‌رفسنجانی ؛ زيرنظر:محسن هاشمی‌رفسنجانی ؛ به‌اهتمام:عباس بشیری - دفتر نشر معارف انقلاب - 656 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 45000 ریال - 4 -08-7193-964 انتخاب
7- هاشمی رفسنجانی: نطقهای پیش از دستور سال 1360
زيرنظر:محسن هاشمی ؛ ويراستار:قادر باستانی - دفتر نشر معارف انقلاب - 396 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 3100 نسخه - 17000 ریال - 5 -4-91543-964 انتخاب
8- هاشمی رفسنجانی: کارنامه و خاطرات 1361: پس از بحران
به‌اهتمام:فاطمه هاشمی ؛ ويراستار:قادر باستانی - دفتر نشر معارف انقلاب - 490 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 20000 نسخه - 25000 ریال - 9 -00-7193-964 انتخاب
9- هاشمی رفسنجانی، خطبه‌های جمعه سال 1369
زيرنظر:محسن هاشمی ؛ ويراستار:قادر باستانی - دفتر نشر معارف انقلاب - 510 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 0 -16-7193-964-978 انتخاب
10- آرامش و چالش: کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال 1362
به‌اهتمام:مهدی هاشمی ؛ ويراستار:قادر باستانی - دفتر نشر معارف انقلاب - 620 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 6 -07-7193-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4