لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (3)
تالیف (32)
ترجمه (1)
تهران (33)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کارنامه و خاطرات سالهای 1357 و 1358: انقلاب و پیروزی
نويسنده:اکبر هاشمی‌رفسنجانی ؛ زيرنظر:محسن هاشمی‌رفسنجانی ؛ به‌اهتمام:عباس بشیری - دفتر نشر معارف انقلاب - دیویی: 955.0842092 - 656 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1383 - 45000 ریال - 4 -08-7193-964 انتخاب
2- هاشمی رفسنجانی: مصاحبه‌های سال 1362
زيرنظر:محسن هاشمی ؛ ويراستار:قادر باستانی - دفتر نشر معارف انقلاب - دیویی: 955.084092 - 186 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 22000 ریال - 8 -06-7193-964 انتخاب
3- هاشمی رفسنجانی: مصاحبه‌های سال 1370 به انضمام پیام‌ها و روزشمار
زيرنظر:عماد هاشمی - دفتر نشر معارف انقلاب - دیویی: 955.084 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 6 -14-7193-964-978 انتخاب
4- هاشمی رفسنجانی: سخنرانیهای سال 1361
زيرنظر:محسن هاشمی ؛ ويراستار:قادر باستانی - دفتر نشر معارف انقلاب - دیویی: 955.084092 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 20000 ریال - 5 -02-7193-964 انتخاب
5- هاشمی رفسنجانی: سخنرانیهای سال 1362
زيرنظر:محسن هاشمی ؛ ويراستار:قادر باستانی - دفتر نشر معارف انقلاب - دیویی: 955.084092 - 596 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 35000 ریال - 1 -04-7193-964 انتخاب
6- هاشمی رفسنجانی: کارنامه و خاطرات 1361: پس از بحران
به‌اهتمام:فاطمه هاشمی ؛ ويراستار:قادر باستانی - دفتر نشر معارف انقلاب - دیویی: 955.084092 - 490 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 25000 ریال - 9 -00-7193-964 انتخاب
7- هاشمی رفسنجانی: کارنامه و خاطرات 1360: عبور از بحران
به‌اهتمام:یاسر هاشمی ؛ ويراستار:قادر باستانی - دفتر نشر معارف انقلاب،همشهری - دیویی: 955.084092 - 612 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1378 - 17500 ریال - 7 -3-91543-964 انتخاب
8- روزها و روزگاران سخت: جنگ ایران و عراق به روایت فرماندهی عالی جنگ (دفتر اول)
به‌اهتمام:عباس بشیری - دفتر نشر معارف انقلاب - دیویی: 955.08430922 - 762 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 8 -23-7193-964-978 انتخاب
9- هاشمی رفسنجانی: کارنامه و خاطرات 1360: عبور از بحران
به‌اهتمام:یاسر هاشمی ؛ ويراستار:قادر باستانی - دفتر نشر معارف انقلاب،همشهری - دیویی: 955.084092 - 612 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 17500 ریال - 7 -3-91543-964 انتخاب
10- واژه‌نامه قرآنی باق: جزء اول
نويسنده:محمدحسن رزاق - گسترش رایانه،دفتر نشر معارف انقلاب - دیویی: 297.13 - 120 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 85000 ریال - 8 -11-2957-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4