لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (3)
تالیف (32)
ترجمه (1)
تهران (33)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آرامش و چالش: کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال 1362
به‌اهتمام:مهدی هاشمی ؛ ويراستار:قادر باستانی - دفتر نشر معارف انقلاب - 620 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 6 -07-7193-964 انتخاب
2- هاشمی رفسنجانی: مصاحبه‌های سال 1362
زيرنظر:محسن هاشمی ؛ ويراستار:قادر باستانی - دفتر نشر معارف انقلاب - 186 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 8 -06-7193-964 انتخاب
3- صبر و پیروزی
به‌اهتمام:عماد هاشمی‌بهرمانی ؛ ويراستار:قادر باستانی - دفتر نشر معارف انقلاب - 846 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 450000 ریال - 8 -23-7193-964-978 انتخاب
4- به سوی سرنوشت
به‌اهتمام:محسن هاشمی ؛ ويراستار:قادر باستانی - دفتر نشر معارف انقلاب - 688 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 4 -11-7193-964 انتخاب
5- هاشمی رفسنجانی: نطقهای پیش از دستور سال 1361
زيرنظر:محسن هاشمی ؛ ويراستار:قادر باستانی - دفتر نشر معارف انقلاب - 192 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 7000 نسخه - 18000 ریال - 964-91543-7-X انتخاب
6- هاشمی رفسنجانی: خطبه‌های جمعه سال 1370
نويسنده:اکبر هاشمی‌رفسنجانی ؛ ويراستار:قادر باستانی - دفتر نشر معارف انقلاب - 430 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 9 -13-7193-964-978 انتخاب
7- هاشمی رفسنجانی: خطبه‌های جمعه 64/6/22 - 64/1/2) 1364)
زيرنظر:محسن هاشمی ؛ ويراستار:قادر باستانی - دفتر نشر معارف انقلاب،سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی - 492 صفحه - جلد 8 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 1500 نسخه - 8000 ریال - 0 -1-91543-964 انتخاب
8- هاشمی رفسنجانی: مصاحبه‌های سال 1361
زيرنظر:محسن هاشمی ؛ ويراستار:قادر باستانی - دفتر نشر معارف انقلاب - 288 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 7000 نسخه - 16000 ریال - 5 -02-7193-964 انتخاب
9- هاشمی رفسنجانی، خطبه‌های جمعه سال 1369
زيرنظر:محسن هاشمی ؛ ويراستار:قادر باستانی - دفتر نشر معارف انقلاب - 510 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 0 -16-7193-964-978 انتخاب
10- عبور از بحران: کارنامه و خاطرات 1360 هاشمی رفسنجانی
به‌اهتمام:یاسر هاشمی ؛ ويراستار:قادر باستانی - دفتر نشر معارف انقلاب،همشهری - 612 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 10000 نسخه - 17500 ریال - 7 -3-91543-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4