تعداد يافت شده (4187) - تعداد :  ركورد در یک صفحه
1- ترموديناميك
محمدصادق صنايع‌پركار - مدرسان شريف - 200 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 38000 ريال - 5 -12-2838-964 ادامه مطلب انتخاب
2- ماشين‌هاي الكتريكي
رضا پژمانفر - مدرسان شريف - 424 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 70000 ريال - 8 -60-2838-964-978 ادامه مطلب انتخاب
3- حسابداري مالي
اميد ابراهيم‌زاده؛ سيدمحمد خوانساري - مدرسان شريف - 432 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 72000 ريال - 2 -59-2838-964-978 ادامه مطلب انتخاب
4- تنظيم شرايط محيطي و تاسيسات ساختماني
افشين پارام - مدرسان شريف - 258 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 42000 ريال - 5 -45-2838-964-978 ادامه مطلب انتخاب
5- برنامه‌نويسي كامپيوتر به زبان C
محمد عادلي‌نيا - مدرسان شريف - 278 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 2 سال 1386 - 1000 نسخه - 45000 ريال - 1 -56-2838-964-978 ادامه مطلب انتخاب
6- برنامه‌نويسي به زبان پاسكال
محمد عادلي‌نيا - مدرسان شريف - 236 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 2 سال 1386 - 1000 نسخه - 40000 ريال - 4 -68-2838-964-978 ادامه مطلب انتخاب
7- اقتصاد خرد و كلان
سعيد ونكي - مدرسان شريف - 160 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 4 سال 1386 - 1000 نسخه - 28000 ريال - 6 -64-2838-964-978 ادامه مطلب انتخاب
8- طراحي اجزاي ماشين
مهرداد خليلي - مدرسان شريف - 208 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 38000 ريال - 7 -11-2838-964 ادامه مطلب انتخاب
9- الكترونيك
امير كاشي - مدرسان شريف - 360 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 60000 ريال - 5 -58-2838-964-978 ادامه مطلب انتخاب
10- مقاومت مصالح
مجتبي كبيريان - مدرسان شريف - 460 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 72000 ريال - 7 -09-2838-964-978 ادامه مطلب انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 419