تعداد يافت شده (4187) - تعداد :  ركورد در یک صفحه
1- فيزيك الكتريسيته و مغناطيس: كارداني به كارشناسي
حسين نامي - مدرسان شريف - 208 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 13 سال 1386 - 1000 نسخه - 35000 ريال - 7 -41-2838-964-978 ادامه مطلب انتخاب
2- ساختمان داده‌ها
بهروز تبريزيان - مدرسان شريف - 224 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 7 سال 1386 - 1000 نسخه - 38000 ريال - 6 -48-2838-964-978 ادامه مطلب انتخاب
3- ماشين‌هاي ابزار و روش‌هاي توليد (با مروري بر سيستم‌هاي اندازه‌گيري دقيق)
علي جارياني - مدرسان شريف - 434 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 6 سال 1386 - 1000 نسخه - 75000 ريال - 3 -52-2838-964-978 ادامه مطلب انتخاب
4- مجموعه‌ي دروس عمومي كارداني به كارشناسي (ادبيات فارسي، زبان انگليسي، معارف اسلامي) ويژه كليه‌ي رشته‌ها
مهرداد جوادزاده؛ خيرالله اسماعيلي؛ محمد جراحي - مدرسان شريف - 580 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 39 سال 1386 - 1000 نسخه - 88000 ريال - 9 -0-90819-964 ادامه مطلب انتخاب
5- ماشين‌هاي ابزار و روش‌هاي توليد (با مروري بر سيستم‌هاي اندازه‌گيري دقيق)
علي جارياني - مدرسان شريف - 434 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 7 سال 1386 - 1000 نسخه - 75000 ريال - 3 -52-2838-964-978 ادامه مطلب انتخاب
6- ساختمان داده‌ها
بهروز تبريزيان - مدرسان شريف - 224 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 8 سال 1386 - 1000 نسخه - 38000 ريال - 6 -48-2838-964-978 ادامه مطلب انتخاب
7- فيزيك الكتريسيته و مغناطيس: كارداني به كارشناسي
حسين نامي - مدرسان شريف - 208 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 14 سال 1386 - 1000 نسخه - 35000 ريال - 7 -41-2838-964-978 ادامه مطلب انتخاب
8- مجموعه‌ي دروس عمومي كارداني به كارشناسي (ادبيات فارسي، زبان انگليسي، معارف اسلامي) ويژه كليه‌ي رشته‌ها
مهرداد جوادزاده؛ خيرالله اسماعيلي؛ محمد جراحي - مدرسان شريف - 580 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 40 سال 1386 - 1000 نسخه - 88000 ريال - 9 -0-90819-964 ادامه مطلب انتخاب
9- ساختمان داده‌ها
بهروز تبريزيان - مدرسان شريف - 224 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 9 سال 1386 - 1000 نسخه - 38000 ريال - 6 -48-2838-964-978 ادامه مطلب انتخاب
10- فيزيك الكتريسيته و مغناطيس: كارداني به كارشناسي
حسين نامي - مدرسان شريف - 208 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 15 سال 1386 - 1000 نسخه - 35000 ريال - 7 -41-2838-964-978 ادامه مطلب انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 419