لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبانی پژوهشهای عملیاتی
- پرویز ملک‌پور - دیویی: 003.076 - 216 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1363 - 2000 نسخه - 700 ریال - انتخاب
2- مبانی پژوهش‌های عملیاتی (مساله‌ها و تمرین‌ها)
نويسنده:پرویز ملک‌پور - پرویز ملک‌پور - دیویی: 003.076 - 216 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 3000 نسخه - 900 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1