لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاثیر تلویزیون بر کودکان بزهکار
نويسنده:قادر باستانی - قادر باستانی - دیویی: 791.45013 - 230 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 18000 ریال - 9 -00-7193-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1