لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(389)
چاپ مجدد (10)
تالیف (319)
ترجمه (80)
تهران (396)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (399) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جامعه‌پذیری دینی در ایران
نويسنده:محمدشریف حیدری ؛ ويراستار:افسانه تمنایی - پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات،پژوهشکده باقرالعلوم - دیویی: 297.483 - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 70000 ریال - 6 -66-5818-600-978 انتخاب
2- کودکان و نوجوانان نسل هزاره؛ خانواده و رسانه‌های جمعی
نويسنده:رز‌ام. کوندانیز ؛ مترجم:فرزانه نزاکتی ؛ مترجم:فرج حسینیان - پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - دیویی: 305.23 - 334 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 135000 ریال - 1 -03-7687-600-978 انتخاب
3- قلمکار: گذشته، حال، آینده
نويسنده:علیرضا خواجه‌احمدعطاری ؛ نويسنده:مهدی نصری ؛ ويراستار:انسیه محمودی - پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - دیویی: 746.60955 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 40000 ریال - 3 -54-5818-600-978 انتخاب
4- پوشش و منش زنان در نقاشی و ادبیات ایران
نويسنده:سیده‌راضیه یاسینی - پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - دیویی: 391.209 - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 330000 ریال - 3 -12-7687-600-978 انتخاب
5- جامعه‌شناسی دیوارنگاری معاصر ایران
نويسنده:بهنام زنگی - پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - دیویی: 759.955 - 286 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 185000 ریال - 5 -50-7687-600-978 انتخاب
6- زیبایی در اندیشه سنت‌گرایان
نويسنده:رضا ماحوزی - پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - دیویی: 148 - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 95000 ریال - 6 -37-7687-600-978 انتخاب
7- هنر اسلامی
نويسنده:آتنه هاگه‌دورن ؛ نويسنده:نوربرت ولف ؛ مترجم:صادق رشیدی - پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات،بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - دیویی: 709.17671 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 70000 ریال - 3 -96-5818-600-978 انتخاب
8- تلویزیون‌های ماهواره‌ای و ارزش‌های اجتماعی: مطالعه‌ای درباره اثر برنامه‌های ماهواره‌ای بر ارزش‌های بین نسلی
نويسنده:منصور ساعی ؛ نويسنده:احمد ساعی ؛ ويراستار:سپیده سیدفرجی - پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - دیویی: 302.23450955 - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100000 ریال - 3 -09-7687-600-978 انتخاب
9- جامعه‌شناسی خودمانی و شرق‌شناسی: تحلیل گفتمان آثار حسن نراقی با الگوی تبارشناسی ادوارد سعید
نويسنده:آرمین امیر ؛ ويراستار:کامل دلپسند - پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - دیویی: 301.0955092 - 246 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 250000 ریال - 3 -013-452-600-978 انتخاب
10- کودکان و نوجوانان نسل هزاره: خانواده و رسانه‌های جمعی
نويسنده:رز‌ام. کوندانیز ؛ مترجم:فرزانه نزاکتی ؛ مترجم:فرج حسینیان - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - دیویی: 305.23 - 302 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 160000 ریال - 4 -880-121-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 40