لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(352)
چاپ مجدد (5)
تالیف (288)
ترجمه (69)
تهران (354)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (357) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شیعیان جبل عامل و لبنان جدید جامعه و دولت - ملت 1943 - 1918
نويسنده:تمارا چلبی ؛ مترجم:شهناز شفیع‌خانی ؛ ويراستار:اکبر جنائی - پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 7 -43-5818-600-978 انتخاب
2- اسلام، نظم و انضباط اجتماعی
نويسنده:حسن یوسف‌زاده ؛ ويراستار:حبیب راثی - پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 36000 ریال - 0 -26-5818-600-978 انتخاب
3- عربستان سعودی و جریان‌های اسلامی جدید
نويسنده:مداوی رشید ؛ مترجم:رضا نجف‌زاده ؛ ويراستار:حبیب راثی - پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - 452 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 130000 ریال - 5 -47-5818-600-978 انتخاب
4- جام جهانی فوتبال: هویت ملی و منزلت بین‌المللی
نويسنده:علی صباغیان ؛ ويراستار:حسین صنعتی - پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100 نسخه - 90000 ریال - 9 -94-5818-600-978 انتخاب
5- روش و روش‌شناسی تحلیل تصویر
نويسنده:ژیلیان رز ؛ مترجم:سیدجمال‌الدین اکبرزاده‌جهرمی ؛ ويراستار:حسین صنعتی - پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 4 -99-5818-600-978 انتخاب
6- انبیا در سوگ: متون شبیه‌خوانی دوره قاجار در مورد دین سروران غیر اسلامی
نويسنده:بهروز محمودی‌بختیاری ؛ نويسنده:مرضیه وروانی‌فراهانی - پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - 800 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 520000 ریال - 8 -88-7687-600-978 انتخاب
7- دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه: جمهوری عراق
نويسنده:احمد دوست‌محمدی ؛ نويسنده:محمدرضا مجیدی ؛ نويسنده:محمد رجبی - پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - 250 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 50 نسخه - 250000 ریال - 5 -89-7687-600-978 انتخاب
8- جامعه‌شناسی دیوارنگاری معاصر ایران
نويسنده:بهنام زنگی - پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - 286 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100 نسخه - 185000 ریال - 5 -50-7687-600-978 انتخاب
9- زیبایی در اندیشه سنت‌گرایان
نويسنده:رضا ماحوزی - پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100 نسخه - 95000 ریال - 6 -37-7687-600-978 انتخاب
10- ارتباطات خطر: نظریه‌ها و مدیریت آن
نويسنده:حسن خجسته ؛ ويراستار:شهناز شفیع‌خانی - پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 150 نسخه - 115000 ریال - 6 -24-7687-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 36