لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (5)
تالیف (10)
ترجمه (0)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای تمبرهای ایران
نويسنده:فریدون فرح‌بخش - موسسه نوین فرح‌بخش و پسران - دیویی: 769 - 160 صفحه - جلد 2 - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 600 ریال - انتخاب
2- راهنمای تمبرهای 1341
- موسسه نوین فرح‌بخش و پسران - دیویی: 796.5602555 - چاپ 3 سال 1363 - انتخاب
3- راهنمای تمبرهای ایران
نويسنده:فریدون فرح‌بخش - موسسه نوین فرح‌بخش و پسران - دیویی: 796.5602555 - 256 صفحه - وزیری - چاپ 5 سال 1364 - 600 ریال - انتخاب
4- راهنمای تمبرهای ایران: (کتاب اول): قاجاریه 1368
- موسسه نوین فرح‌بخش و پسران - دیویی: 769 - 120 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1368 - 1300 ریال - انتخاب
5- راهنمای تمبرهای ایران
نويسنده:فریدون فرح‌بخش - موسسه نوین فرح‌بخش و پسران - دیویی: 796.5602555 - 256 صفحه - وزیری - چاپ 4 سال 1364 - 600 ریال - انتخاب
6- راهنمای تمبرهای ایران: جمهوری اسلامی ایران 1368
- موسسه نوین فرح‌بخش و پسران - دیویی: 769.56955 - 88 صفحه - جلد 3 - وزیری - چاپ 3 سال 1368 - 700 ریال - انتخاب
7- راهنمای تمبرهای ایران
نويسنده:فریدون فرح‌بخش - موسسه نوین فرح‌بخش و پسران - دیویی: 796.5602555 - 240 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1362 - انتخاب
8- راهنمای تمبرهای ایران
نويسنده:فریدون فرح‌بخش - موسسه نوین فرح‌بخش و پسران - دیویی: 796.5602555 - 248 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1363 - 500 ریال - انتخاب
9- راهنمای تمبرهای ایران: جمهوری اسلامی ایران 1367
- موسسه نوین فرح‌بخش و پسران - دیویی: 769.56955 - 80 صفحه - جلد 3 - وزیری - چاپ 1 سال 1367 - 500 ریال - انتخاب
10- راهنمای تمبرهای ایران
نويسنده:فریدون فرح‌بخش - موسسه نوین فرح‌بخش و پسران - دیویی: 769 - 64 صفحه - جلد 3 - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 300 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1