لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دستنامه مطالعات هوشمندی
نويسنده:لاک‌کی. جانسون ؛ مترجم:مسعود منزوی ؛ ويراستار:احمدرضا میرزایی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 327.12 - 236 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 450000 ریال - 7 -009-248-622-978 انتخاب
2- دستنامه مطالعات هوشمندی
نويسنده:لاک‌کی. جانسون ؛ مترجم:مسعود منزوی ؛ ويراستار:احمدرضا میرزایی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 327.12 - 268 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 520000 ریال - 0 -011-248-622-978 انتخاب
3- دستنامه مطالعات هوشمندی
نويسنده:لاک‌کی. جانسون ؛ مترجم:مسعود منزوی ؛ ويراستار:احمدرضا میرزایی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 327.12 - 282 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 550000 ریال - 7 -012-248-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1