لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- موسوعه الامام الصادق (ع)
نويسنده:سیدمحمدکاظم قزوینی - موسسه پرهیزگار - 480 صفحه - جلد 26 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 4 -16-7688-964 انتخاب
2- موسوعه الامام الصادق (ع)
نويسنده:سیدمحمدکاظم قزوینی - موسسه پرهیزگار - 408 صفحه - جلد 24 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 8 -14-7688-964 انتخاب
3- موسوعه الامام الصادق (ع)
نويسنده:سیدمحمدکاظم قزوینی - موسسه پرهیزگار - 462 صفحه - جلد 25 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 6 -15-7688-964 انتخاب
4- موسوعه الامام الصادق (ع)
نويسنده:سیدمحمدکاظم قزوینی - موسسه نشر علوم و دایره‌المعارف امام - 472 صفحه - (در40جلد ) - جلد 21 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - 964-6957-03-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1