لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- امپراتوری هخامنشی
نويسنده:پیر بریان ؛ مترجم:ناهید فروغان ؛ ويراستار:کامران فانی - فرزان روز،نشر قطره - دیویی: 955.014 - 1100 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1393 - 2500 نسخه - 2 -078-321-964 انتخاب
2- امپراتوری هخامنشی
نويسنده:پیر بریان ؛ مترجم:ناهید فروغان ؛ ويراستار:کامران فانی - فرزان روز،نشر قطره - دیویی: 955.014 - 900 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1393 - 2500 نسخه - 3 -069-321-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1