لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سرشت نظم: فرایند آفرینش حیات بخش نخست: تحولات نگهدارنده ساختار
نويسنده:کریستوفر الکساندر ؛ مترجم:رضا سیروس‌صبری ؛ مترجم:علی اکبری - پرهام نقش - دیویی: 720.1 - 200 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 155000 ریال - 2 -14-6126-600-978 انتخاب
2- سرشت نظم: پدیده حیات
نويسنده:کریستوفر الکساندر ؛ مترجم:رضا سیروس‌صبری ؛ مترجم:علی اکبری - پرهام نقش - دیویی: 720.1 - 318 صفحه - جلد 1 - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 115000 ریال - 7 -06-6126-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1