لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شرح المطالع
نويسنده:محمدبن‌محمد قطب‌الدین‌رازی ؛ شارح:علی‌بن‌محمد جرجانی ؛ شارح:اسامه ساعدی - ذوی ‌القربی - دیویی: 160 - 408 صفحه - جلد 1 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 3 -457-518-964-978 انتخاب
2- شرح المطالع
نويسنده:محمدبن‌محمد قطب‌الدین‌رازی ؛ شارح:علی‌بن‌محمد جرجانی ؛ شارح:اسامه ساعدی - ذوی ‌القربی - دیویی: 160 - 458 صفحه - جلد 2 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 0 -458-518-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1