لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657.076 - 816 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1381 - 3300 نسخه - 33000 ریال - 4 -1-91217-964 انتخاب
2- اصول حسابداری: مدیریت
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657.076 - 712 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1385 - 6000 نسخه - 68000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1