لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (2)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ فشرده سخن (شامل حروف س - ی)
زيرنظر:حسن انوری ؛ ويراستار:منیژه گازرانی - سخن - دیویی: 4fa3 - 1478 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1388 - 0 -052-372-964-978 انتخاب
2- فرهنگ فشرده سخن (شامل حروف آ - ژ)
زيرنظر:حسن انوری ؛ ويراستار:منیژه گازرانی - سخن - دیویی: 4fa3 - 1360 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1388 - 3 -051-372-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1