لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (4)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نهایه الحکمه
نويسنده:سیدمحمدحسین طباطبائی ؛ مصحح:غلامرضا فیاضی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - دیویی: 189.1 - 320 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1387 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 6 -59-6740-964 انتخاب
2- نهایه الحکمه
نويسنده:سیدمحمدحسین طباطبائی ؛ مصحح:غلامرضا فیاضی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - دیویی: 189.1 - 244 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1387 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 8 -00-5883-964 انتخاب
3- نهایه الحکمه
نويسنده:سیدمحمدحسین طباطبائی ؛ مصحح:غلامرضا فیاضی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - دیویی: 189.1 - 348 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1387 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 3 -11-5883-964 انتخاب
4- نهایه الحکمه
نويسنده:سیدمحمدحسین طباطبائی ؛ مصحح:غلامرضا فیاضی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - دیویی: 189.1 - 348 صفحه - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1387 - 2000 نسخه - 38000 ریال - 5 -000-411-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1