لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1385
نويسنده:منیره علایی‌مهابادی ؛ تهيه كننده:ونوس رضایی‌خجسته ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 1026 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 6 -57-8533-964-978 انتخاب
2- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1385 (نمایه)
تهيه كننده:ونوس رضایی‌خجسته ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:مریم پورعلی‌محمدی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 898 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 0 -59-8533-964-978 انتخاب
3- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1385
تهيه كننده:ونوس رضایی‌خجسته ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:مریم پورعلی‌محمدی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 286 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3 -58-8533-964-978 انتخاب
4- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1385
تهيه كننده:ونوس رضایی‌خجسته ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:مریم پورعلی‌محمدی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 2108 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 9 -56-8533-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1