لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (7)
تالیف (7)
ترجمه (0)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مثنوی: متن و تعلیقات
شاعر:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:محمد استعلامی - سخن - دیویی: 8fa1.31 - 508 صفحه - (در7جلد ) - جلد 6 - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1384 - 2200 نسخه - 964-6961-41-X انتخاب
2- مثنوی: متن و تعلیقات
شاعر:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:محمد استعلامی - سخن - دیویی: 8fa1.31 - 440 صفحه - (در7جلد ) - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1384 - 2200 نسخه - 1 -40-6961-964 انتخاب
3- مثنوی: فهرست‌ها و کشف‌الابیات
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:محمد استعلامی - سخن - دیویی: 8fa1.31 - 660 صفحه - (در7جلد ) - جلد 7 - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1384 - 2200 نسخه - 8 -42-6961-964 انتخاب
4- مثنوی: متن و تعلیقات
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:محمد استعلامی - سخن - دیویی: 8fa1.31 - 424 صفحه - (در7جلد ) - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1384 - 2200 نسخه - 8 -39-6961-964 انتخاب
5- مثنوی: متن و تعلیقات
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:محمد استعلامی - سخن - دیویی: 8fa1.31 - 472 صفحه - (در7جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1384 - 2200 نسخه - 964-6961-38-X انتخاب
6- مثنوی: متن و تعلیقات
شاعر:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:محمد استعلامی - سخن - دیویی: 8fa1.31 - 376 صفحه - (در7جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1384 - 2200 نسخه - 1 -37-6961-964 انتخاب
7- مثنوی: مقدمه و تحلیل، متن و تعلیقات
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:محمد استعلامی - سخن - دیویی: 8fa1.31 - 564 صفحه - (در7جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1384 - 2200 نسخه - 3 -36-6961-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1