لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (11)
تالیف (0)
ترجمه (14)
تهران (14)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دینامیت موفقیت: موفقیت از طریق نگرش ذهنی مثبت
نويسنده:ناپلئون هیل ؛ نويسنده:کلمنت استون ؛ مترجم:علی‌اصغر شجاعی - نقش و نگار،موسسه انتشارات فلسفه - دیویی: 158.1 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1100 نسخه - 65000 ریال - 7 -41-7002-964-978 انتخاب
2- روانشناسی موفقیت: موفقیت با ذهنیت مثبت
نويسنده:ناپلئون هیل ؛ نويسنده:کلمنت استون ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی - آسیم - دیویی: 158.1 - 350 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 2000 نسخه - 34000 ریال - 1 -273-418-964 انتخاب
3- دینامیت موفقیت: موفقیت از طریق نگرش ذهنی مثبت
نويسنده:ناپلئون هیل ؛ نويسنده:کلمنت استون ؛ مترجم:علی‌اصغر شجاعی - نقش و نگار،موسسه انتشارات فلسفه - دیویی: 158.1 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 500 نسخه - 120000 ریال - 7 -41-7002-964-978 انتخاب
4- روانشناسی موفقیت: موفقیت با ذهنیت مثبت
نويسنده:ناپلئون هیل ؛ نويسنده:کلمنت استون ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی - آسیم - دیویی: 158.1 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 550 نسخه - 250000 ریال - 1 -273-418-964 انتخاب
5- روانشناسی موفقیت: موفقیت با ذهنیت مثبت
نويسنده:ناپلئون هیل ؛ نويسنده:کلمنت استون - آثار - دیویی: 158.1 - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 3300 نسخه - 9800 ریال - 0 -01-6573-964 انتخاب
6- روانشناسی موفقیت: موفقیت با ذهنیت مثبت
نويسنده:ناپلئون هیل ؛ نويسنده:کلمنت استون ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی - آسیم - دیویی: 158.1 - 350 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 1650 نسخه - 65000 ریال - 1 -273-418-964 انتخاب
7- روانشناسی موفقیت: موفقیت با ذهنیت مثبت
نويسنده:ناپلئون هیل ؛ نويسنده:کلمنت استون ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی - آسیم - دیویی: 158.1 - 350 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 1100 نسخه - 52000 ریال - 1 -273-418-964 انتخاب
8- موفقیت نامحدود در 22 روز
نويسنده:ناپلئون هیل ؛ نويسنده:کلمنت استون ؛ مترجم:هدی ممدوح - موسسه فرهنگی هنری نقش سیمرغ،برگ زیتون،پیک فرهنگ - دیویی: 158.1 - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 8 -75-7323-964-978 انتخاب
9- موفقیت نامحدود در 22 روز
نويسنده:ناپلئون هیل ؛ نويسنده:کلمنت استون ؛ مترجم:هدی ممدوح - موسسه فرهنگی هنری نقش سیمرغ،برگ زیتون - دیویی: 158.1 - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 55000 ریال - 8 -75-7323-964-978 انتخاب
10- روانشناسی موفقیت، موفقیت با ذهنیت مثبت
نويسنده:ناپلئون هیل ؛ نويسنده:کلمنت استون ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی - آثار - دیویی: 150 - 349 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2