لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (101)
تالیف (115)
ترجمه (1)
تهران (114)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (116) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مثنوی: مقدمه و تحلیل، متن و تعلیقات
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:محمد استعلامی - سخن - دیویی: 8fa1.31 - 564 صفحه - (در7جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1384 - 2200 نسخه - 3 -36-6961-964 انتخاب
2- آموزش زبان، آموزش ادبیات: دو مقوله آموزشی
نويسنده:محمد استعلامی - مرکز بازشناسی اسلام و ایران - دیویی: 955.004 - 30 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 3000 ریال - 7 -30-5933-964 انتخاب
3- گزیدهئ مثنوی
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:محمد استعلامی - علمی - دیویی: 8fa1.31 - 259 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1371 - 4400 نسخه - 125 ریال - انتخاب
4- مثنوی: متن و تعلیقات
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:محمد استعلامی - سخن - دیویی: 8fa1.31 - 424 صفحه - (در7جلد ) - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1387 - 2200 نسخه - 8 -39-6961-964 انتخاب
5- سیرالملوک
نويسنده:حسن‌بن‌علی نظام‌الملک ؛ مصحح:محمد استعلامی - زوار - دیویی: 320.1 - 336 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 2200 نسخه - 38000 ریال - 7 -243-401-964 انتخاب
6- نقد، و شرح قصاید خاقانی بر اساس تقریرات استاد بدیع‌الزمان فروزانفر: ثبت تقریرات در سالهای 1340 تا 1344، بازنویسی و افزودن شرح موارد دیگر ...
نويسنده:محمد استعلامی - زوار - دیویی: 8fa1.23 - 720 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 1650 نسخه - 4 -345-401-964-978 انتخاب
7- بوستان باب چهارم در تواضع
نويسنده:مصلح‌بن‌عبدالله سعدی ؛ شارح:محمد استعلامی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa1.31 - 32 صفحه - رقعی - چاپ 8 سال 1365 - 16500 نسخه - 45 ریال - انتخاب
8- درس مثنوی
نويسنده:محمد استعلامی - زوار - دیویی: 8fa1.31 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1390 - 2200 نسخه - 55000 ریال - 7 -095-401-964 انتخاب
9- بایزید و جنید: برگزیده از: تذکره الاولیاء عطار
به‌اهتمام:محمد استعلامی ؛ نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.892 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 2000 نسخه - 3000 ریال - 7 -0565-00-964 انتخاب
10- مثنوی
شاعر:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مقدمه:محمد استعلامی - سخن - دیویی: 8fa1.31 - 424 صفحه - (در7جلد ) - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1393 - 1650 نسخه - 2 -694-372-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12