لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (103)
تالیف (117)
ترجمه (1)
تهران (116)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (118) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تذکره الاولیاء
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مصحح:محمد استعلامی - زوار - دیویی: 297.892 - 964 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1374 - 3000 نسخه - 25000 ریال - انتخاب
2- درس مثنوی
نويسنده:محمد استعلامی - زوار - دیویی: 8fa1.31 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 7 -095-401-964 انتخاب
3- درس حافظ: نقد و شرح غزلهای خواجه شمس‌الدین محمد حافظ
نويسنده:محمد استعلامی - سخن - دیویی: 8fa1.32 - 674 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1394 - 1100 نسخه - 2 -058-372-964-978 انتخاب
4- درس حافظ: نقد و شرح غزلهای خواجه شمس‌الدین محمد حافظ
نويسنده:محمد استعلامی - سخن - دیویی: 8fa1.32 - 680 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1383 - 2200 نسخه - 4 -059-372-964 انتخاب
5- تذکره الاولیاء
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مصحح:محمد استعلامی - زوار - دیویی: 297.892 - 960 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 20 سال 1389 - 2500 نسخه - 150000 ریال - 5 -034-401-964 انتخاب
6- مثنوی
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مقدمه:محمد استعلامی - زوار - دیویی: 8fa1.31 - 420 صفحه - (در7جلد ) - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1376 - 1500 نسخه - 9 -015-401-964 انتخاب
7- مثنوی: متن و تعلیقات
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:محمد استعلامی - سخن - دیویی: 8fa1.31 - 380 صفحه - (در7جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1387 - 2200 نسخه - 1 -37-6961-964 انتخاب
8- تذکره الاولیاء
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مصحح:محمد استعلامی - کتابفروشی زوار - دیویی: 297.892 - 972 صفحه - وزیری - چاپ 5 سال 1367 - 5500 نسخه - 2250 ریال - انتخاب
9- مثنوی (7 - فهرستها و کشف الابیات)
نويسنده:محمد استعلامی - زوار - دیویی: 8fa1.31 - 656 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1375 - 2000 نسخه - 19500 ریال - انتخاب
10- Introductory Persian
نويسنده:محمد استعلامی - پیام‌آوران کلک آزاد - دیویی: 4fa8.2421 - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - 8 -3-94019-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12