لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (101)
تالیف (113)
ترجمه (1)
تهران (112)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (114) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مثنوی: متن و تعلیقات
شاعر:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:محمد استعلامی - سخن - 444 صفحه - (در7جلد ) - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1387 - 2200 نسخه - 1 -40-6961-964 انتخاب
2- نقد، و شرح قصاید خاقانی بر اساس تقریرات استاد بدیع‌الزمان فروزانفر: ثبت تقریرات در سالهای 1340 تا 1344 ...
نويسنده:محمد استعلامی - زوار - 722 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 16500 نسخه - 7 -344-401-964-978 انتخاب
3- مثنوی
شاعر:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مقدمه:محمد استعلامی - سخن - 424 صفحه - (در7جلد ) - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1393 - 1650 نسخه - 2 -694-372-964-978 انتخاب
4- مثنوی: فهرست‌ها و کشف‌الابیات
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:محمد استعلامی - سخن - 660 صفحه - (در7جلد ) - جلد 7 - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1384 - 2200 نسخه - 8 -42-6961-964 انتخاب
5- بوستان باب چهارم در تواضع
نويسنده:مصلح‌بن‌عبدالله سعدی ؛ شارح:محمد استعلامی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 32 صفحه - رقعی - چاپ 8 سال 1365 - 16500 نسخه - 45 ریال - انتخاب
6- مثنوی: متن و تعلیقات
شاعر:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:محمد استعلامی - سخن - 510 صفحه - (در7جلد ) - جلد 6 - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1387 - 2200 نسخه - 964-6961-41-X انتخاب
7- نقد، و شرح قصاید خاقانی بر اساس تقریرات استاد بدیع‌الزمان فروزانفر: ثبت تقریرات در سالهای 1340 تا 1344، بازنویسی و افزودن شرح موارد دیگر ...
نويسنده:محمد استعلامی - زوار - 720 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 1650 نسخه - 4 -345-401-964-978 انتخاب
8- مثنوی
شاعر:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مقدمه:محمد استعلامی - سخن - 474 صفحه - (در7جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1393 - 1650 نسخه - 5 -693-372-964-978 انتخاب
9- مثنوی: متن و تعلیقات
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:محمد استعلامی - سخن - 424 صفحه - (در7جلد ) - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1384 - 2200 نسخه - 8 -39-6961-964 انتخاب
10- بوستان سعدی: باب چهارم در تواضع
مصحح:محمد استعلامی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 30 صفحه - رقعی - چاپ 7 سال 1362 - 16500 نسخه - 35 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12