لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (1)
تالیف (1)
ترجمه (2)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون و عملکرد آن برای معماران (حقوق معماری)
نويسنده:باب‌گرین استریت ؛ نويسنده:کارن‌گرین استریت ؛ نويسنده:برایان اسکرمر - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دیویی: 343.73078624 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 7 -21-6594-600-978 انتخاب
2- تکنیکهای گرافیک: ابزار و روش‌ها: برای معماران، طراحان گرافیک، نقاشان و مجسمه‌سازان = Manual of graphic techniques for architects...
نويسنده:محمدحسن اثباتی ؛ نويسنده:باب‌گرین استریت ؛ مترجم:اردشیر کشاورز - گریفین - دیویی: 741.6028 - 128 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - بیاضی (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 3000 نسخه - 17000 ریال - 5 -02-8055-964 انتخاب
3- تکنیک‌های گرافیک ابزار و روش‌ها برای معماران، طراحان‌گرافیک، نقاشان و مجسمه‌سازان
نويسنده:تام پرتر ؛ نويسنده:باب‌گرین استریت ؛ مترجم:اردشیر کشاورزی - جهاد دانشگاهی (واحد تهران) - دیویی: 760 - 127 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 5000 نسخه - 3200 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1