لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (2)
تالیف (7)
ترجمه (2)
تهران (7)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کلیات بازی‌درمانی
نويسنده:حمیرا قزوینی‌نژاد ؛ ويراستار:نفیسه اصغری‌طبری - آییژ - دیویی: 618.92891653 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 24000 ریال - 1 -002-970-964 انتخاب
2- مبانی ریاضیات گسسته
نويسنده:چونک‌لائونگ لیو ؛ مترجم:محمدصادق منتخب ؛ ويراستار:نفیسه اصغری‌طبری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دیویی: 510.76 - 506 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 21000 ریال - 7 -50-6029-964 انتخاب
3- مبانی ریاضیات گسسته
نويسنده:چونک‌لائونگ لیو ؛ مترجم:محمدصادق منتخب ؛ ويراستار:نفیسه اصغری‌طبری - دانشگاه صنعتی اصفهان، مرکز نشر - دیویی: 510.76 - 534 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 21000 ریال - 7 -50-6029-964 انتخاب
4- توران میرهادی: از نگاه شاگردان و معلمان مدرسه‌ی فرهاد
نويسنده:شیفته مستوفیان ؛ نويسنده:سوزان حبیب ؛ نويسنده:پریسا پهلوان - شرکت انتشارات آموزش - نوآموز - دیویی: 371.10092 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 120000 ریال - 7 -26-5819-600-978 انتخاب
5- برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات
نويسنده:محسن اسلامی ؛ نويسنده:علی‌اکبر جلالی ؛ نويسنده:محمدعلی عباسی - آییژ،انجمن برنامه درسی ایران - دیویی: 371.334 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 25000 ریال - 8 -22-8397-964 انتخاب
6- توران میرهادی از نگاه اندیشه‌گران آموزشی و تربیتی ایران
نويسنده:توران(خمارلو) میرهادی ؛ نويسنده:فرخ‌لقا رییس‌دانا ؛ نويسنده:ناهید کاموسی - شرکت انتشارات آموزش - نوآموز - دیویی: 371.10092 - 246 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 4 -27-5819-600-978 انتخاب
7- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
8- کلیات بازی‌درمانی
نويسنده:حمیرا قزوینی‌نژاد ؛ ويراستار:نفیسه اصغری‌طبری - آییژ - دیویی: 618.92891653 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 60000 ریال - 1 -002-970-964 انتخاب
9- کلیات بازی‌درمانی
نويسنده:حمیرا قزوینی‌نژاد ؛ ويراستار:نفیسه اصغری‌طبری - آییژ - دیویی: 618.92891653 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 30000 ریال - 1 -002-970-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1