لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (4)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ده سال تنهایی
نويسنده:محسن یحیوی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 955.0843092 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 30000 ریال - 7 -905-430-964 انتخاب
2- ده سال تنهایی
نويسنده:محسن یحیوی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 955.0843092 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 330000 ریال - 5 -946-430-964-978 انتخاب
3- ده سال تنهایی
نويسنده:محسن یحیوی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 955.0843092 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 30000 ریال - 7 -905-430-964 انتخاب
4- ده سال تنهایی
نويسنده:محسن یحیوی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 955.0843092 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 13500 ریال - 7 -905-430-964 انتخاب
5- ده سال تنهایی (خاطرات برادر آزاده مهندس سید محسن یحیوی)
نويسنده:محسن یحیوی - دفتر حفظ آثار دفاع مقدس - دیویی: 955.0843092 - 294 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1371 - 600 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1