لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(71)
چاپ مجدد (183)
تالیف (251)
ترجمه (3)
تهران (91)
شهرستان (163)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (254) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چنین گفت دهقان (کوتاه شده شاهنامه فردوسی)
تدوين:محمدجعفر یاحقی - به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی) - دیویی: 8fa1.21 - 608 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 290000 ریال - 1 -2259-02-964-978 انتخاب
2- تاریخ بیهقی
نويسنده:محمدبن‌حسین بیهقی ؛ مصحح:محمدجعفر یاحقی ؛ مصحح:سیدمهدی سیدی‌فرخد - سخن - دیویی: 955.0513 - 818 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1394 - 1100 نسخه - 4 -405-372-964-978 انتخاب
3- مناجات‌نامه حضرت علی (ع) به خط میرعلی هروی
مقدمه:محمدجعفر یاحقی - خانه پژوهش - دیویی: 745.619927 - 56 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 1500 نسخه - 4 -24-9969-964-978 انتخاب
4- روض‌ الجنان و روح ‌الجنان فی تفسیر القرآن
نويسنده:حسین‌بن‌علی‌ ابوالفتوح‌رازی ؛ مصحح:محمدجعفر یاحقی ؛ مصحح:محمدمهدی ناصح - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.1726 - 456 صفحه - (در20جلد ) - جلد 12 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1381 - 500 نسخه - 4 -524-444-964 انتخاب
5- زین دایره مینا: گشت و گذارهای علمی و فرهنگی
نويسنده:محمدجعفر یاحقی - سخن - دیویی: 955.0042 - 536 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 1650 نسخه - 125000 ریال - 1 -422-372-964-978 انتخاب
6- نهایه المسئول فی روایه الرسول
نويسنده:محمدبن‌مسعود کازرونی ؛ مترجم:عبدالسلام‌بن‌علی ابرقوهی ؛ مصحح:محمدجعفر یاحقی - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، علمی و فرهنگی - دیویی: 297.93 - 456 صفحه - جلد 1 - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 3000 نسخه - 980 ریال - انتخاب
7- آن سال‌ها: یادهای جوانی و سال‌های دانشجویی
نويسنده:محمدجعفر یاحقی - معین - دیویی: 8fa8.362 - 436 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 220 نسخه - 6 -166-165-964-978 انتخاب
8- روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن مشهور به تفسیر شیخ ابوالفتوح رازی: از سوره حدید تا سوره جن
نويسنده:حسین‌بن‌علی‌ ابوالفتوح‌رازی ؛ مصحح:محمدجعفر یاحقی ؛ مصحح:محمدمهدی ناصح - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.1726 - 546 صفحه - (در20جلد ) - جلد 19 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1397 - 500 نسخه - 330000 ریال - 3 -407-971-964-978 انتخاب
9- روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن مشهور به تفسیر شیخ ابوالفتوح رازی: از آیه 67 سوره بقره تا آیه 182 سوره بقره
مصحح:محمدجعفر یاحقی ؛ مصحح:محمدمهدی ناصح ؛ ويراستار:محمدحسن خزاعی - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.1726 - 456 صفحه - (در20جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1389 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 0 -517-444-964-978 انتخاب
10- جویبار لحظه‌ها: جریانهای ادبیات معاصر فارسی نظم و نثر
گردآورنده:محمدجعفر یاحقی - جامی - دیویی: 8fa0.906 - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1389 - 4500 نسخه - 65000 ریال - 3 -90-5620-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 26