لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(204)
چاپ مجدد (338)
تالیف (372)
ترجمه (170)
تهران (525)
شهرستان (17)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (542) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کلیات سعدی: بر اساس تصحیح و طبع شادروان محمدعلی فروغی و مقابله با دو نسخه معتبر دیگر
نويسنده:بهاء‌الدین خرمشاهی - دوستان - دیویی: 8fa1.31 - 1088 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1379 - 5500 نسخه - 39000 ریال - 1 -08-6207-964 انتخاب
2- شرح عرفانی غزلهای حافظ: شرح غزلهای 366 تا 463
نويسنده:ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ان‌ب‍ن‌‌س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ختمی‌لاهوری ؛ مصحح:بهاء‌الدین خرمشاهی ؛ مصحح:کورش منصوری - نشر قطره - دیویی: 8fa1.32 - 746 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1392 - 600 نسخه - 2 -37-5958-964-978 انتخاب
3- دایره‌المعارف تشیع: اخبار - ایهام
زيرنظر:احمد صدرحاج‌سیدجوادی ؛ زيرنظر:بهاء‌الدین خرمشاهی ؛ زيرنظر:کامران فانی - حکمت - دیویی: 297.03 - 668 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - انتخاب
4- دیوان حافظ
نويسنده:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مصحح:بهاء‌الدین خرمشاهی - دوستان - دیویی: 8fa1.32 - 376 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 5500 نسخه - 20000 ریال - 1 -25-6207-964 انتخاب
5- تاریخ خداباوری: 4000 سال جستجوی یهودیت، مسیحیت و اسلام
نويسنده:کارن آرمسترانگ ؛ مترجم:بهاء‌الدین خرمشاهی ؛ مترجم:بهزاد سالکی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دیویی: 291.211 - 692 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 6 -264-426-964 انتخاب
6- اندیشه سیاسی در اسلام معاصر
نويسنده:حمید عنایت ؛ مترجم:بهاء‌الدین خرمشاهی - خوارزمی - دیویی: 297.4832 - 358 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 5500 نسخه - 25000 ریال - 3 -057-487-964 انتخاب
7- القرآن الکریم
مترجم:بهاء‌الدین خرمشاهی - دوستان - دیویی: 297.141 - 692 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1384 - 8800 نسخه - 4 -01-6207-964 انتخاب
8- کیمیای سعادت
نويسنده:محمدبن‌محمد غزالی ؛ مقدمه:بهاء‌الدین خرمشاهی ؛ ويراستار:پرویز بابایی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 297.61 - 904 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1394 - 500 نسخه - 550000 ریال - 7 -656-351-964-978 انتخاب
9- علم و دین
نويسنده:ایان‌جی. باربور ؛ مترجم:بهاء‌الدین خرمشاهی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 215 - 532 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 1000 نسخه - 49000 ریال - 4 -0071-01-964 انتخاب
10- دایره‌المعارف تشیع: غار - قباله
زيرنظر:احمد صدرحاج‌سیدجوادی ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:بهاء‌الدین خرمشاهی - نشر شهید سعید محبی - دیویی: 297.03 - 558 صفحه - جلد 12 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 4000 نسخه - 140000 ریال - 0 -34-6919-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 55