لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(204)
چاپ مجدد (340)
تالیف (372)
ترجمه (172)
تهران (527)
شهرستان (17)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (544) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حافظ نامه: شرح الفاظ، اعلام، مفاهیم کلی و ابیات دشوار حافظ
نويسنده:بهاء‌الدین خرمشاهی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 8fa1.32 - 764 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1375 - 26000 ریال - انتخاب
2- حافظ نامه: شرح الفاظ، اعلام، مفاهیم کلی و ابیات دشوار حافظ
نويسنده:بهاء‌الدین خرمشاهی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 8fa1.32 - 776 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1375 - 26000 ریال - انتخاب
3- دایره‌المعارف تشیع
زيرنظر:احمد صدرحاج‌سیدجوادی ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:بهاء‌الدین خرمشاهی - نشر شهید سعید محبی - دیویی: 297.03 - 704 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1375 - 35000 ریال - انتخاب
4- دایره‌المعارف تشیع
زيرنظر:احمد صدرحاج‌سیدجوادی ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:بهاء‌الدین خرمشاهی - نشر شهید سعید محبی - دیویی: 297.03 - 672 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1375 - 35000 ریال - انتخاب
5- دایره‌المعارف تشیع
زيرنظر:احمد صدرحاج‌سیدجوادی ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:بهاء‌الدین خرمشاهی - نشر شهید سعید محبی - دیویی: 297.03 - 572 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1375 - 35000 ریال - انتخاب
6- گزینه اشعار علی موسوی گرمارودی
گردآورنده:بهاء‌الدین خرمشاهی - مروارید - دیویی: 8fa1.62 - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 6000 ریال - 7 -11-6026-964 انتخاب
7- دین‌پژوهی
ويراستار:میرچا الیاده ؛ مترجم:بهاء‌الدین خرمشاهی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دیویی: 200.1 - 450 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 12000 ریال - 9 -030-426-964 انتخاب
8- شرح عرفانی غزلهای حافظ: مقدمه و شرح غزلهای 105 تا 231 و فهارس
نويسنده:ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ان‌ب‍ن‌‌س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ختمی‌لاهوری ؛ مصحح:بهاء‌الدین خرمشاهی ؛ مصحح:کورش منصوری - نشر قطره - دیویی: 8fa1.32 - 794 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1376 - 100000 ریال - 0 -38-5958-964 انتخاب
9- شرح عرفانی غزلهای حافظ: مقدمه و شرح غزلهای 1 تا 104 و فهارس
نويسنده:ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ان‌ب‍ن‌‌س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ختمی‌لاهوری ؛ مصحح:بهاء‌الدین خرمشاهی ؛ مصحح:کورش منصوری - نشر قطره - دیویی: 8fa1.32 - 776 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1376 - 100000 ریال - 2 -34-5958-964 انتخاب
10- شرح عرفانی غزلهای حافظ: مقدمه و شرح غزلهای 366 تا 463 و فهارس
نويسنده:ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ان‌ب‍ن‌‌س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ختمی‌لاهوری ؛ مصحح:بهاء‌الدین خرمشاهی ؛ مصحح:کورش منصوری - نشر قطره - دیویی: 8fa1.32 - 748 صفحه - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1376 - 100000 ریال - 7 -37-5958-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 55