لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (5)
تالیف (7)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصفهان
نويسنده:لطف‌الله هنرفر - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 955.932 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 30000 ریال - 5 -583-445-964 انتخاب
2- Historical Guide to Esfahan
نويسنده:لطف‌الله هنرفر ؛ نقاش:ابوالقاسم سری - دژنپشت - دیویی: 955.932 - 250 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 125000 ریال - 2 -1-91406-964-978 انتخاب
3- آشنایی با شهر تاریخی اصفهان
نويسنده:لطف‌الله هنرفر ؛ ويراستار:حشمت‌الله انتخابی ؛ عكاس:مهدی علی‌عسگری - گلها - دیویی: 955.932 - 182 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 2500 ریال - انتخاب
4- آشنایی با شهر تاریخی اصفهان
نويسنده:لطف‌الله هنرفر ؛ ويراستار:حشمت‌الله انتخابی ؛ خطاط:رضا وکیلی - گلها - دیویی: 955.933 - 186 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 2500 ریال - انتخاب
5- اصفهان
نويسنده:لطف‌الله هنرفر - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 955.932 - 306 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 45000 ریال - 9 -179-121-600-978 انتخاب
6- آشنایی با شهر تاریخی اصفهان
نويسنده:لطف‌الله هنرفر ؛ ويراستار:حشمت‌الله انتخابی ؛ خطاط:رضا وکیلی - گلها - دیویی: 955.932 - 186 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1374 - 3000 ریال - انتخاب
7- اصفهان
نويسنده:لطف‌الله هنرفر - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 955.932 - 302 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 21000 ریال - 5 -583-445-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1