لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (151)
تالیف (157)
ترجمه (21)
تهران (178)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (178)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (178) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مملی و گرگ ناقلا
شاعر:امید پناهی ؛ نقاش:سیما همرنگ‌یوسفی - خانه هنر، کتابهای خبرچین - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 2500 ریال - 5 -2-92572-964 انتخاب
2- مملی می‌خواد بره سفر: برای پیش‌دبستانی‌ها و سالهای اول و دوم
شاعر:امید پناهی ؛ نقاش:سیما همرنگ‌یوسفی - خانه هنر، کتابهای خبرچین - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 10 سال 1384 - 3000 ریال - 7 -1-92572-964 انتخاب
3- بز زنگوله پا
بازنويسي: پناهی ؛ نقاش:سیما همرنگ‌یوسفی - خانه هنر، کتابهای خبرچین - دیویی: 398.2 - 6 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 3 سال 1384 - 12000 ریال - 7 -25-7444-964 انتخاب
4- حسنی می‌خواد قوی بشه!
نويسنده:امید پناهی ؛ نقاش:سیما همرنگ‌یوسفی - خانه هنر، کتابهای خبرچین - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 3000 ریال - 4 -21-7444-964 انتخاب
5- حسنی و مرغ تخم طلا
نويسنده:سوسن طاقدیس ؛ ويراستار:قاسم کریمی ؛ نقاش:سیما همرنگ‌یوسفی - سیمای فرهنگ - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 2000 ریال - 964-5661-03-X انتخاب
6- مملی می‌خواد بره سفر: برای پیش‌دبستانی‌ها و سالهای اول و دوم
شاعر:امید پناهی ؛ تصويرگر:سیما همرنگ‌یوسفی - خانه هنر، کتابهای خبرچین - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 13 سال 1386 - 3500 ریال - 7 -1-92572-964 انتخاب
7- کدوی قلقله‌زن
بازنويسي:امید پناهی ؛ نقاش:سیما همرنگ‌یوسفی - خانه هنر، کتابهای خبرچین - دیویی: 398.2 - 8 صفحه - بیاضی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1387 - 20000 ریال - 0 -23-7444-964 انتخاب
8- یه دیو کله گنده
شاعر:سارا دماوندان ؛ نقاش:سیما همرنگ‌یوسفی - شرکت‌ انتشارات ‌جزیل - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2500 ریال - 7 -98-5953-964 انتخاب
9- حسنی و مرغ تخم طلا
نويسنده:سوسن طاقدیس ؛ ويراستار:قاسم کریمی ؛ نقاش:سیما همرنگ‌یوسفی - سیمای فرهنگ - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 2000 ریال - 964-5661-03-X انتخاب
10- مملی و گرگ ناقلا
شاعر:امید پناهی ؛ نقاش:سیما همرنگ‌یوسفی - خانه هنر، کتابهای خبرچین - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 16 سال 1389 - 6000 ریال - 5 -2-92572-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18