لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (95)
تالیف (5)
ترجمه (118)
تهران (123)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (123) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کلیات علم اقتصاد
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - دیویی: 330 - 992 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 5 -260-185-964-978 انتخاب
2- نظریه اقتصاد کلان
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - دیویی: 339.3 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 6 -180-185-964-978 انتخاب
3- مبانی علم اقتصاد
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - دیویی: 330 - 642 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 2000 نسخه - 250000 ریال - 9 -998-312-964-978 انتخاب
4- نظریه اقتصاد کلان
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - دیویی: 339.3 - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1500 نسخه - 78000 ریال - 6 -180-185-964-978 انتخاب
5- مالیه بین‌الملل: نظریه‌ها و سیاستهای اقتصاد بین‌الملل
نويسنده:دومینیک سالواتوره ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب ؛ ويراستار:شیوادخت شیوایی - نشر نی - دیویی: 332.042 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 0 -480-312-964 انتخاب
6- تئوری و مسائل اقتصاد کلان
نويسنده:یوجین‌ا. دیولیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نی - دیویی: 339.076 - 514 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 260000 ریال - 5 -330-185-964-978 انتخاب
7- مالیه بین‌الملل
نويسنده:دومینیک سالواتوره ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - دیویی: 337 - 518 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 1500 نسخه - 110000 ریال - 1 -200-185-964-978 انتخاب
8- مالیه بین‌الملل
نويسنده:دومینیک سالواتوره ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - دیویی: 337 - 492 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 770 نسخه - 600000 ریال - 1 -200-185-964-978 انتخاب
9- تجارت بین‌الملل
نويسنده:دومینیک سالواتوره ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - دیویی: 337 - 640 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 3000 نسخه - 190000 ریال - 3 -110-185-964-978 انتخاب
10- کلیات علم اقتصاد
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - دیویی: 330 - 992 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 5 -260-185-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13