لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (6)
تالیف (29)
ترجمه (5)
تهران (21)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (34) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مروج اسلام "در ایران صغیر" احوال و آثار میرسیدعلی معروف به "شاه همدان" به انضمام رساله‌ همدانیه
نويسنده:پرویز اذکائی - دانشگاه بوعلی سینا،مسلم - 197 صفحه - 3000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
2- ماتیکان کتابگزاری: چهل گفتار در بررسی و نقد کتاب
نويسنده:پرویز اذکائی - دکتر محمود افشاریزدی،سخن - 516 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 770 نسخه - 3 -74-5942-600-978 انتخاب
3- آثار باقیه: از مردمان گذشته
نويسنده:محمدبن‌احمد ابوریحان‌بیرونی ؛ مترجم:پرویز اذکائی - نی - 984 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 560000 ریال - 5 -327-185-964-978 انتخاب
4- در گزین تا کاشان
نويسنده:پرویز اذکائی - پرویز اذکایی - 187 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 500 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
5- ماتیکان فرهنگی: سی گفتار در فرهنگ و ادب
نويسنده:پرویز اذکائی - دکتر محمود افشاریزدی،سخن - 618 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 770 نسخه - 2 -71-5942-600-978 انتخاب
6- اباختر (یکم)
نويسنده:پرویز اذکائی ؛ زيرنظر:سیروس مهدوی - پژوهشهای فرهنگی - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 7 -0-90424-964 انتخاب
7- تاریخ نگاران ایران
نويسنده:پرویز اذکائی - بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار - 457 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 2000 نسخه - 11500 ریال - انتخاب
8- ماتیکان تاریخی: پنجاه گفتار درباره مسائل تاریخی
نويسنده:پرویز اذکائی - دکتر محمود افشار،سخن - 1020 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 770 نسخه - 9 -69-5942-600-978 انتخاب
9- فهرست ماقبل الفهرست (آثار ایرانی پیش از اسلام)
نويسنده:پرویز اذکائی - بنیاد پژوهشهای اسلامی - 456 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 14000 ریال - 0 -249-444-964 انتخاب
10- رابطه نقلی و عقلی در فقه
نويسنده:پرویز اذکائی - کنگره جهانی بزرگداشت دویستمین سالگرد شیخ انصاری - 38 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 1000 نسخه - 0 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4