لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (17)
تالیف (1)
ترجمه (19)
تهران (20)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چگونه بحران سوء مدیریت را از بین ببریم
نويسنده:ایساک ادیزس ؛ نويسنده:کاوه‌محمد سیروس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دیویی: 658 - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 13000 ریال - 2 -107-463-964 انتخاب
2- دوره عمر سازمان: پیدایش و مرگ سازمان: چگونه از مرگ آنها جلوگیری کرده و امکان رشدشان را فراهم آوریم
نويسنده:ایساک ادیزس ؛ مترجم:کاوه‌محمد سیروس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دیویی: 658.16 - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1395 - 200000 ریال - 4 -134-463-964-978 انتخاب
3- چگونه بحران سوء ‌مدیریت را از بین ببریم؟
نويسنده:ایساک ادیزس ؛ مترجم:کاوه‌محمد سیروس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دیویی: 658 - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 19000 ریال - 2 -107-463-964 انتخاب
4- چگونه بحران سوء مدیریت را از بین ببریم
نويسنده:ایساک ادیزس ؛ مترجم:کاوه‌محمد سیروس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مرکز نشر - دیویی: 658 - 600 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1383 - 19000 ریال - 9 -7-90494-964 انتخاب
5- دوره عمر سازمان: پیدایش و مرگ سازمان‌ها، چگونه از مرگ آنان جلوگیری کرده و امکان رشدشان را فراهم آوریم
نويسنده:ایساک ادیزس ؛ مترجم:کاوه‌محمد سیروس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دیویی: 658.16 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 51500 ریال - 964-463-134-X انتخاب
6- چگونه بحران سوء ‌مدیریت را از بین ببریم؟
نويسنده:ایساک ادیزس ؛ مترجم:کاوه‌محمد سیروس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دیویی: 658 - 254 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1394 - 104000 ریال - 8 -107-463-964-978 انتخاب
7- چرخه عمر سازمانها
نويسنده:ایساک ادیزس ؛ مترجم:کاوه‌محمد سیروس - نشر اشراقیه - دیویی: 658 - 350 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 7900 ریال - انتخاب
8- دوره عمر سازمان: پیدایش و مرگ سازمان: چگونه از مرگ آنها جلوگیری کرده و امکان رشدشان را فراهم آوریم
نويسنده:ایساک ادیزس ؛ مترجم:کاوه‌محمد سیروس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دیویی: 658.16 - 342 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 280000 ریال - 4 -134-463-964-978 انتخاب
9- چگونگی مدیریت مراحل بحران (و چگونه در ابتدا از بحران اجتناب کنیم)
نويسنده:ایساک ادیزس ؛ مترجم:مصطفی ستاک ؛ مترجم:محمد رحیمی‌مقدم - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - دیویی: 658.4056 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 17000 ریال - 8 -243-468-964-978 انتخاب
10- سوء مدیریت: مدیران در مقابل نامدیران: چگونه بحران سوء مدیریت سازمانها را حل و فصل نمائیم
نويسنده:ایساک ادیزس ؛ مترجم:کاوه‌محمد سیروس - نشر اشراقیه - دیویی: 658 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 9700 ریال - 1 -2-90092-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2