لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (30)
تالیف (2)
ترجمه (35)
تهران (37)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (37) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هانا آرنت
نويسنده:دیوید واتسون ؛ مترجم:فاطمه ولیانی - هرمس - دیویی: 320.5092 - 131 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 12000 ریال - 4 -233-363-964 انتخاب
2- افسون‌زدگی جدید: هویت چهل تکه و تفکر سیار
نويسنده:داریوش شایگان ؛ مترجم:فاطمه ولیانی - فرزان روز - دیویی: 147.4 - 514 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1388 - 100000 ریال - 6 -109-321-964 انتخاب
3- تاریخ جنون در عصر کلاسیک
نويسنده:میشل فوکو ؛ مترجم:فاطمه ولیانی - هرمس - دیویی: 616.89009 - 316 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1396 - 220000 ریال - 3 -167-363-964-978 انتخاب
4- افسون‌زدگی جدید: هویت چهل تکه و تفکر سیار
نويسنده:داریوش شایگان ؛ مترجم:فاطمه ولیانی - فرزان روز - دیویی: 147.4 - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 35000 ریال - 6 -109-321-964 انتخاب
5- افسون‌زدگی جدید: هویت چهل تکه و تفکر سیار
نويسنده:داریوش شایگان ؛ مترجم:فاطمه ولیانی - فرزان روز - دیویی: 147.4 - 512 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 7 سال 1391 - 180000 ریال - 6 -109-321-964 انتخاب
6- کوگیتو و تاریخ جنون (مجموعه مقاله)
نويسنده:ژاک دریدا ؛ نويسنده:میشل فوکو ؛ مترجم:فاطمه ولیانی - هرمس - دیویی: 153.35 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 20000 ریال - 4 -566-363-964-978 انتخاب
7- شنل پاره
نويسنده:نینا بربروا ؛ مترجم:فاطمه ولیانی - نشر ماهی - دیویی: 891.7344 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 25000 ریال - 9 -025-209-964-978 انتخاب
8- تاریخ جنون در عصر کلاسیک
نويسنده:میشل فوکو ؛ مترجم:فاطمه ولیانی - هرمس - دیویی: 616.89009 - 302 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 22000 ریال - 2 -167-363-964 انتخاب
9- تاریخ جنون در عصر کلاسیک
نويسنده:میشل فوکو ؛ مترجم:فاطمه ولیانی - هرمس - دیویی: 616.89009 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 16000 ریال - 2 -167-363-964 انتخاب
10- تاریخ جنون در عصر کلاسیک
نويسنده:میشل فوکو ؛ مترجم:فاطمه ولیانی - هرمس - دیویی: 616.89009 - 314 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1393 - 3 -167-363-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4