لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (29)
تالیف (2)
ترجمه (34)
تهران (36)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هانا آرنت
نويسنده:دیوید واتسون ؛ مترجم:فاطمه ولیانی - هرمس - دیویی: 320.5092 - 131 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 4 -233-363-964 انتخاب
2- تاریخ جنون در عصر کلاسیک
نويسنده:میشل فوکو ؛ مترجم:فاطمه ولیانی - هرمس - دیویی: 616.89009 - 314 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1398 - 1000 نسخه - 420000 ریال - 7 -40-6641-964 انتخاب
3- افسون‌زدگی جدید: هویت چهل تکه و تفکر سیار
نويسنده:داریوش شایگان ؛ مترجم:فاطمه ولیانی - فرزان روز - دیویی: 147.4 - 512 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1393 - 2200 نسخه - 280000 ریال - 6 -109-321-964 انتخاب
4- تاریخ جنون در عصر کلاسیک
نويسنده:میشل فوکو ؛ مترجم:فاطمه ولیانی - هرمس - دیویی: 616.89009 - 302 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 2000 نسخه - 22000 ریال - 2 -167-363-964 انتخاب
5- تاریخ جنون در عصر کلاسیک
نويسنده:میشل فوکو ؛ مترجم:فاطمه ولیانی - هرمس - دیویی: 616.89009 - 314 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1394 - 2000 نسخه - 3 -167-363-964-978 انتخاب
6- تاریخ جنون در عصر کلاسیک
نويسنده:میشل فوکو ؛ مترجم:فاطمه ولیانی - هرمس - دیویی: 616.89009 - 298 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1390 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 3 -167-363-964-978 انتخاب
7- تاریخ جنون در عصر کلاسیک
نويسنده:میشل فوکو ؛ مترجم:فاطمه ولیانی - هرمس - دیویی: 616.89009 - 314 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1393 - 1000 نسخه - 3 -167-363-964-978 انتخاب
8- کوگیتو و تاریخ جنون (مجموعه مقاله)
نويسنده:ژاک دریدا ؛ نويسنده:میشل فوکو ؛ مترجم:فاطمه ولیانی - هرمس - دیویی: 153.35 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1500 نسخه - 85000 ریال - 4 -566-363-964-978 انتخاب
9- تاریخ جنون در عصر کلاسیک
نويسنده:میشل فوکو ؛ مترجم:فاطمه ولیانی - هرمس - دیویی: 616.89009 - 316 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1390 - 2000 نسخه - 65000 ریال - 3 -167-363-964-978 انتخاب
10- تاریخ جنون در عصر کلاسیک
نويسنده:میشل فوکو ؛ مترجم:فاطمه ولیانی - هرمس - دیویی: 616.89009 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 2000 نسخه - 16000 ریال - 2 -167-363-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4