لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(340)
چاپ مجدد (503)
تالیف (4)
ترجمه (839)
تهران (802)
شهرستان (41)
كودك و نوجوان (530)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (843) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- میشل استروگف
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:مسعود گلزاری - دبیر،دادجو - دیویی: 843.8 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 1 -54-5967-964-978 انتخاب
2- دور دنیا در 80 روز
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:شادی کلینی - موسسه نگارش الکترونیک کتاب - دیویی: 843.8 - 138 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100 نسخه - 130000 ریال - 4 -2-95529-600-978 انتخاب
3- جزیره یخبندان
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:عنایت‌الله شکیباپور - جواهری - دیویی: 843.8 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1393 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 2 -1-90102-964-978 انتخاب
4- میشل استروگف
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:فرناز شجاعی ؛ تلخيص:مجید سیف - سپیده - دیویی: 843.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 10000 نسخه - 3000 ریال - 3 -73-5773-964 انتخاب
5- میشل استروگف
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:محمدرضا پارسایار - هرمس - دیویی: 843.8 - 484 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 2000 نسخه - 6 -041-363-964-978 انتخاب
6- چند ساعت در بنارس
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:محمدحسین حسن‌بیگی - دبیر - دیویی: 843.8 - 148 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 250 نسخه - 125000 ریال - 5 -83-5955-600-978 انتخاب
7- دور دنیا در هشتاد روز (متن کوتاه شده)
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:محسن فرزاد - افق - دیویی: 843.8 - 208 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 7 سال 1393 - 3000 نسخه - 110000 ریال - 0 -492-369-964-978 انتخاب
8- دور دنیا در هشتاد روز
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:سعید سیار ؛ ويراستار:مجید سیف - سپیده - دیویی: 843.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 10000 نسخه - 3000 ریال - 1 -74-5773-964 انتخاب
9- سفر به مرکز زمین
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:مریم سلحشور - باران سخن - دیویی: 843.8 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 9 -3-95767-600-978 انتخاب
10- جایزه بزرگ
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:فریدون شفائی - دبیر،دادجو - دیویی: 843.8 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 5 -09-2621-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 85