لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (9)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ملکه‌های فرانسه
نويسنده:تورنتون وایلدر - تجربه - دیویی: 812 - 24 صفحه - پالتویی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1377 - 1000 ریال - 3 -21-6481-964 انتخاب
2- زن آندروس
نويسنده:تورنتون وایلدر ؛ مترجم:علیرضا دوراندیش - نیماژ - دیویی: 813.54 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 130000 ریال - 8 -361-367-600-978 انتخاب
3- شهر کوچک ما (یک نمایشنامه)
نويسنده:تورنتون وایلدر ؛ مترجم:نینا جمشیدنژاد - زاوش - دیویی: 812.52 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 25000 ریال - 964-92863-9-X انتخاب
4- شهر کوچک ما (نمایشنامه)
نويسنده:تورنتون وایلدر ؛ مترجم:زهرا طولابی - نشر روزگار - دیویی: 812.54 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 1 -598-374-964-978 انتخاب
5- شهر کوچک ما (یک نمایشنامه)
نويسنده:تورنتون وایلدر ؛ مترجم:نینا جمشیدنژاد - زاوش - دیویی: 812.52 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 25000 ریال - 964-92863-9-X انتخاب
6- زن آندروس
نويسنده:تورنتون وایلدر ؛ مترجم:علیرضا دوراندیش - نیماژ - دیویی: 813.54 - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 90000 ریال - 8 -361-367-600-978 انتخاب
7- شهر ما
نويسنده:تورنتون وایلدر ؛ مترجم:مرجان موسوی‌کوشا - فرهنگ صبا - دیویی: 812.52 - 110 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 18000 ریال - 0 -39-2935-964-978 انتخاب
8- سفر خوش به ترنتون و کامدن (نمایشنامه)
نويسنده:تورنتون وایلدر ؛ مترجم:محمد نجفی - نیلا - دیویی: 812.54 - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 20000 ریال - 1 -70-8573-964-978 انتخاب
9- سفر خوش به ترنتون و کامدن (نمایشنامه)
نويسنده:تورنتون وایلدر ؛ مترجم:محمد نجفی ؛ باهمكاري:محمد چرم‌شیر - نیلا - دیویی: 812.54 - 24 صفحه - پالتویی (کارتی) - چاپ 1 سال 1386 - 4000 ریال - 1 -70-8573-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1