لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جهان هفت عنصری
نويسنده:میخائیل‌واسیلیوویچ واسیلیف ؛ مترجم:نورالدین فرهیخته - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 523.1 - 304 صفحه - چاپ 2 سال 1359 - انتخاب
2- ماده و انسان
نويسنده:میخائیل‌واسیلیوویچ واسیلیف ؛ مترجم:پرویز قوامی - روزبهان - دیویی: 500 - 244 صفحه - چاپ 4 سال 1359 - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1