لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(61)
چاپ مجدد (59)
تالیف (111)
ترجمه (9)
تهران (100)
شهرستان (20)
كودك و نوجوان (23)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (120) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بچه‌های بهار
نويسنده: نیمایوشیج ؛ نويسنده:محمود شرف‌آزاد ؛ نقاش:ندا افکاری - ابتکار - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1364 - 1000 نسخه - انتخاب
2- توکایی در قفس
نويسنده: نیمایوشیج ؛ تصويرگر:بهمن دادخواه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - 27000 ریال - 6 -734-432-964-978 انتخاب
3- مجموعه اشعار نیما یوشیج
تدوين:عبدالعلی عظیمی ؛ شاعر: نیمایوشیج - نیلوفر - دیویی: 8fa1.62 - 648 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 1100 نسخه - 185000 ریال - 4 -326-448-964-978 انتخاب
4- ترا من چشم در راهم؛ چند شعر از نیما یوشیج
نويسنده: نیمایوشیج ؛ نقاش:فرشید مثقالی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa1.62 - 48 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 نسخه - 4500 ریال - 2 -908-432-964 انتخاب
5- توکایی در قفس
نويسنده: نیمایوشیج - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - (در1جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 10 سال 1373 - 40000 نسخه - 770 ریال - انتخاب
6- شعر نو نیما یوشیج
شاعر: نیمایوشیج - ارغوان مهر - دیویی: 8fa1.62 - 418 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 420000 ریال - 8 -03-6098-622-978 انتخاب
7- کندوهای شکسته
نويسنده: نیمایوشیج - پژوهه - دیویی: 8fa3.62 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 3 -85-7772-964-978 انتخاب
8- گزیده‌ی برترین اشعار نیما یوشیج
گردآورنده:رضا فهیمی ؛ شاعر: نیمایوشیج - نسیم بهشت - دیویی: 8fa1.62 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 135000 ریال - 6 -98-6946-600-978 انتخاب
9- نامه‌های عاشقانه
نويسنده: نیمایوشیج - نشر کتاب نادر - دیویی: 8fa6.62 - 50 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 4400 ریال - 4 -14-7359-964 انتخاب
10- آهو و پرنده‌ها
نويسنده: نیمایوشیج ؛ نقاش:بهمن دادخواه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 22 صفحه - چاپ 6 سال 1362 - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12