لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (9)
تالیف (22)
ترجمه (0)
تهران (22)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (21)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های زی‌زی‌گولو
نويسنده:محمدکاظم اخوان ؛ ويراستار:علی عابدی ؛ گرافيست:امیر عطایی - امیرکبیر، کتابهای شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - جلد 10 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 0 -069-301-964-978 انتخاب
2- قصه‌های زی‌زی‌گولو
نويسنده:محمدکاظم اخوان ؛ ويراستار:علی عابدی ؛ گرافيست:امیر عطایی - امیرکبیر، کتابهای شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 7 -060-301-964-978 انتخاب
3- بادپا
نويسنده:محمدکاظم اخوان ؛ نقاش:کریم نصر - نهاد هنر و ادبیات - دیویی: 8fa3 - 25 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1373 - 5000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
4- بادپا: برای نوجوانان
نويسنده:محمدکاظم اخوان - نهاد هنر و ادبیات - دیویی: 8fa3 - 26 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1376 - 11000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
5- بادکنک‌ها در برف
نويسنده:محمدکاظم اخوان ؛ گرافيست:محدثه علیزاده‌ثابت ؛ تصويرگر:حمید محبی - امیرکبیر، کتابهای شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 6 -949-300-964-978 انتخاب
6- قصه‌های زی‌زی‌گولو
نويسنده:محمدکاظم اخوان ؛ ويراستار:علی عابدی ؛ گرافيست:امیر عطایی - امیرکبیر، کتابهای شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 1 -062-301-964-978 انتخاب
7- قصه‌های زی‌زی‌گولو
نويسنده:محمدکاظم اخوان ؛ ويراستار:علی عابدی ؛ گرافيست:امیر عطایی - امیرکبیر، کتابهای شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - جلد 6 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 2 -065-301-964-978 انتخاب
8- دوست غار نشین من (یک داستان کوتاه خیلی بلند)
نويسنده:محمدکاظم اخوان ؛ ويراستار:هدیه شریفی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa7.62 - 380 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 5000 نسخه - 72000 ریال - 7 -649-391-964-978 انتخاب
9- بادپا: برای نوجوانان
نويسنده:محمدکاظم اخوان ؛ نقاش:کریم نصر - نهاد هنر و ادبیات - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1375 - 5000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
10- قصه‌های زی‌زی‌گولو
نويسنده:محمدکاظم اخوان ؛ ويراستار:علی عابدی ؛ گرافيست:امیر عطایی - امیرکبیر، کتابهای شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - جلد 8 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 6 -067-301-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3