لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (27)
تالیف (12)
ترجمه (21)
تهران (33)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (31)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شش شاگرد تازه
نويسنده:فرانتس براندنبرگ ؛ مترجم:وحید نیکخواه‌آزاد ؛ عكاس:وجیهه‌الله مقدم - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 813 - 56 صفحه - چاپ 4 سال 1370 - 260 ریال - انتخاب
2- هر کاری راهی دارد
نويسنده:مینو امیرقاسمی ؛ بازنويسي:وحید نیکخواه‌آزاد ؛ نقاش:پرویز محلاتی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 1900 ریال - 0 -327-432-964 انتخاب
3- فلفل نبین چه ریزه! سه قصه از ازوپ
نويسنده:لین مانسینگر ؛ مترجم:مهرخ مهرافشار ؛ مترجم:محمود مشرف‌آزادتهرانی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - چاپ 2 سال 1370 - 290 ریال - انتخاب
4- ستاره‌ای بر خاک
به‌اهتمام:وحید نیکخواه‌آزاد ؛ به‌اهتمام:فرشته طائرپور ؛ به‌اهتمام:محمدکاظم اخوان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 955.082092 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 3000 ریال - 3 -267-432-964 انتخاب
5- تا غروب خورشید
مترجم:وحید نیکخواه‌آزاد ؛ نقاش:کیومرث امیرخسروی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 891.733 - 26 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1372 - 450 ریال - انتخاب
6- گل، آینه، قرآن
شاعر:جعفر ابراهیمی ؛ شاعر:مصطفی رحماندوست ؛ شاعر:افشین علاء - امیرکبیر، کتابهای شکوفه - دیویی: 8fa1.62 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 9500 ریال - 6 -006-300-964-978 انتخاب
7- یادگاری دایی جواد
نويسنده:وحید نیکخواه‌آزاد ؛ نقاش:پرویز کلانتری - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 3000 ریال - 964-300-225-X انتخاب
8- گل، آینه، قرآن
شاعر:مصطفی رحماندوست ؛ شاعر:افشین علاء ؛ شاعر:محمدکاظم مزینانی - امیرکبیر، کتابهای شکوفه - دیویی: 8fa1.62 - 30 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 900 ریال - انتخاب
9- شش شاگرد تازه
نويسنده:فرانتس براندنبرگ ؛ مترجم:وحید نیکخواه‌آزاد ؛ نقاش:وجیهه‌الله مقدم - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 823 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1377 - 2200 ریال - 0 -165-432-964 انتخاب
10- هر کاری راهی دارد
نويسنده:مینو امیرقاسمی ؛ نويسنده:وحید نیکخواه‌آزاد ؛ نقاش:پرویز محلاتی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3 - 20 صفحه - بیاضی - چاپ 1 سال 1364 - 70 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4