لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (7)
تالیف (2)
ترجمه (15)
تهران (17)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سیری در هنر ایران: از دوران پیش از تاریخ تا امروز (متن) هنر نقاشی، کتاب‌آرایی و پارچه‌بافی
نويسنده:آرتوراپهام پوپ ؛ نويسنده:فیلیس اکرمن ؛ مترجم:باقر آیت‌الله‌زاده‌شیرازی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 709.55 - 542 صفحه - جلد 5 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 1 -823-445-964-978 انتخاب
2- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: توت ابوالفضل - خرمن و خرمن‌کوبی
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 782 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 720000 ریال - 9 -68-6326-600-978 انتخاب
3- سیری در هنر ایران: از دوران پیش از تاریخ تا امروز (متن) معماری دوران اسلامی
نويسنده:آرتوراپهام پوپ ؛ نويسنده:فیلیس اکرمن ؛ مترجم:باقر آیت‌الله‌زاده‌شیرازی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 709.55 - 594 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 6 -815-445-964-978 انتخاب
4- سیری در هنر ایران: از دوران پیش از تاریخ تا امروز (متن) دوره‌های پیش از هخامنشی، هخامنشی و پارتی / اشکانی
نويسنده:آرتوراپهام پوپ ؛ نويسنده:فیلیس اکرمن ؛ مترجم:باقر آیت‌الله‌زاده‌شیرازی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 709.55 - 684 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 3 -788-445-964-978 انتخاب
5- سیری در هنر ایران: از دوران پیش از تاریخ تا امروز (متن) دوره‌های پیش از هخامنشی، هخامنشی و پارتی / اشکانی
نويسنده:آرتوراپهام پوپ ؛ نويسنده:فیلیس اکرمن ؛ مترجم:باقر آیت‌الله‌زاده‌شیرازی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 709.55 - 656 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 3 -788-445-964-978 انتخاب
6- سیری در هنر ایران: از دوران پیش از تاریخ تا امروز (متن) معماری دوران اسلامی
نويسنده:آرتوراپهام پوپ ؛ نويسنده:فیلیس اکرمن ؛ مترجم:باقر آیت‌الله‌زاده‌شیرازی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 709.55 - 578 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 6 -815-445-964-978 انتخاب
7- سیری در هنر ایران: از دوران پیش از تاریخ تا امروز (متن) فرش و فرشبافی، فلزکاری، هنرهای فرعی: آرایه‌ها و موسیقی
نويسنده:آرتوراپهام پوپ ؛ نويسنده:فیلیس اکرمن ؛ مترجم:نجف دریابندری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 709.55 - 682 صفحه - جلد 6 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 8 -824-445-964-978 انتخاب
8- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: باران‌خواهی - توت
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 774 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 7 -33-6326-600-978 انتخاب
9- سیری در هنر ایران: از دوران پیش از تاریخ تا امروز (متن) سفالگری، خوشنویسی و کتیبه‌نگاری
نويسنده:آرتوراپهام پوپ ؛ نويسنده:فیلیس اکرمن ؛ مترجم:نجف دریابندری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 709.55 - 396 صفحه - جلد 4 - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 4 -822-445-964-978 انتخاب
10- سیری در هنر ایران: از دوران پیش از تاریخ تا امروز (متن) هنر نقاشی، کتاب‌آرایی و پارچه‌بافی
نويسنده:آرتوراپهام پوپ ؛ نويسنده:فیلیس اکرمن ؛ مترجم:باقر آیت‌الله‌زاده‌شیرازی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 709.55 - 546 صفحه - جلد 5 - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 1 -823-445-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2