لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (2)
تالیف (5)
ترجمه (6)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فلسطینی آواره: خاطرات ابوایاد مسئول اطلاعات و امنیت ساف
نويسنده:اریک رولو ؛ مترجم:حمید نوحی - گام نو - دیویی: 956.9405 - 496 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 30000 ریال - 2 -17-7387-964 انتخاب
2- میشل بن سایق: مبارزه، مقاومت و زندگی
نويسنده:آن دوفورمانتیل ؛ مترجم:حمید نوحی - گام نو - دیویی: 982.064092 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 230000 ریال - 4 -19-7387-964-978 انتخاب
3- میشل بن سایق: مبارزه، مقاومت و زندگی
نويسنده:آن دوفورمانتیل ؛ مترجم:حمید نوحی - گام نو - دیویی: 982.064092 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 20000 ریال - 9 -19-7387-964 انتخاب
4- آرمانشهر اسلامی: نگاهی پدیدارشناسانه به مراسم حج عمره
نويسنده:حمید نوحی - صمدیه - دیویی: 297.357 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 25000 ریال - 1 -78-5790-964-978 انتخاب
5- مقاومت آفرینش است
نويسنده:فلورانس اوبنا ؛ نويسنده:میشل بن‌سایق ؛ مترجم:حمید نوحی - نشر چشمه - دیویی: 320.01 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 13000 ریال - 4 -258-362-964 انتخاب
6- تاملات در هنر و معماری: مجموعه مقالات، سخنرانی‌ها و گفتگوها
نويسنده:حمید نوحی - گنج هنر - دیویی: 720.1 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 55000 ریال - 8 -35-2904-964-978 انتخاب
7- گسست‌های اندوهبار: روان رنجوری و بحران اجتماعی
نويسنده:میشل بن‌سایق ؛ نويسنده:ژرار اشمیت ؛ مترجم:حمید نوحی - صمدیه - دیویی: 362.19892 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 33000 ریال - 0 -62-5790-964-978 انتخاب
8- تاملات در هنر و معماری
نويسنده:حمید نوحی - گام نو - دیویی: 720 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 14000 ریال - 1 -2-92292-964 انتخاب
9- آرمانشهر اسلامی: نگاهی پدیدارشناسانه به مراسم حج عمره
نويسنده:حمید نوحی - صمدیه - دیویی: 297.357 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 25000 ریال - 1 -78-5790-964-978 انتخاب
10- رویاروئی مسلکها و جنبشهای سیاسی در خاورمیانه عربی
نويسنده:حمید نوحی - مرکز فرهنگی‌ آبا - دیویی: 320 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 6500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2